Bild från Försvarsmakten när marinkårssoldater från USA landar på Skavsta flygplats.

USA spionerar mot Sverige

Men USA-militär välkomnas till Sörmland

I slutet av maj i år blev det rubriker i media när det avslöjades att USA:s underrättelsetjänst NSA via danska fiberkablar spionerade på sina “vänner”, bland annat mot ledande svenska politiker och mot svenska företag som tillverkar vapen.

Peter Hultqvist påstod att han var upprörd: “Det här är inte acceptabelt”. Samtidigt som Peter Hultqvist var “upprörd” pågick då en militärövning mellan Sverige och USA. Men upprördheten blev kortvarig och det blev i stort sett knäpptyst om den här spionaffären i media.

Nu har den falnande elden blossat upp något.

“Danska och svenska riksdagsledamöter kräver svar om spionaffären”, är rubriken på ett nyhetsinslag på SVT Nyheter 14 september.

Det är försvarsminister Peter Hultqvist som ännu en gång kallas till riksdagens försvarsutskott för att svara på frågor om spionaffären. Men de riksdagsledamöter som nu vill ställa Hultqvist mot väggen är inte upprörda över att USA avlyssnar svenska politiker. De är upprörda över hur Danmark hanterat spionfrågan:

“Nu verkar dimman tätna i Danmark eftersom man inte vill gå vidare med det här, som det tycks. Och frågan är om detta har varit känt i Danmarks regering och i så fall vilken minister som känt till det”, säger Mikael Oscarsson (KD), till SVT Nyheter.

Även försvarsutskottets ordförande Pål Jonson (M) vill att Hultqvist “redovisar vilka kontakter han tagit med Danmark sedan senast”.

Jag noterar att det inte är USA:s spioneri man i första hand vänder sig emot. Det är Danmark man skjuter in sig på eftersom Danmark har låtit NSA använda danska fiberkablar för att genomföra avlyssningarna.

Det tragikomiska i den här härvan är att samtidigt som Peter Hultqvist är “upprörd” och borgerliga politiker vill ha svar på om danska politiker känt till spioneriet, påbörjas ännu en militärövning i Östersjön mellan Sverige – USA.

I ett pressmeddelande från Försvarsmakten 13 september kan man läsa:

“Under fredagen rådde full aktivitet på Skavsta flygplats när landningsplattan fylldes på av ett hundratal amerikanska marinkårssoldater. Syftet med deras besök i Sverige – att öva strid i skärgårdsmiljö tillsammans med Försvarsmakten och marinens amfibieförband.”

“Under övningen kommer vi bland annat öva landstigningsförfaranden från stridsbåtar och prickskytte. Vi kommer även att genomföra skarpskjutningar med tunga vapensystem som granatkastare”, säger kapten Erik Rosén, en av de officerare som ansvarar för militärövningen.

“Övningen ger oss en unik och värdefull möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper. Det är genom övningar som denna vi lär oss mer om varandra, kan stärka våra relationer och sänker tröskeln för att kunna arbeta sida vid sida i händelse av kris eller krig”, säger överste Patrik Gardesten i pressmeddelandet från Försvarsmakten.

Den här militärövningen ska pågå i ett par veckor, vilket betyder att samtidigt som Peter Hultqvist utfrågas i riksdagens försvarsutskott 23 september, så övar Sverige krig tillsammans med USA. Samma USA som spionerar och avlyssnar svenska politiker. Kanske även Peter Hultqvist är övervakad av USA:s underrättelsetjänst NSA (National Secutity Agency).

Jag får inte det här att gå ihop. Man protesterar pliktskyldigt (?) mot spioneri och avlyssning mot Sverige samtidigt som man leker krig tillsammans med USA. Inte bara en gång, utan gång på gång.

Ni kanske minns Barak Obama som hade som slogan “Yes we can”. När det avslöjades att USA under Obamas tid som president avlyssnade “sina vänner”, bland andra Angela Merkel, ändrades denna slogan av någon skämtare till “Yes we scan”.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like