OBS! Gräshoppan på bilden har inget med de “akustiska attackerna” att göra.

De kubanska “akustiska attackerna” visade sig vara USA-påhitt –  Vita Huset gör sig till åtlöje

“Den nya studien bekräftar Kubas position, som det kraftfullt hävdat sedan de första påstådda fallen kom i dagen”, säger Johana Tablada på Kubas UD.  

Hon säger det efter att en säkerhetsrapport från CIA publicerats där det framkommer att symptomen – illamående, dåsighet, trötthet, huvudvärk, syn- och hörselproblem – inte kan hänföras till en gemensam orsak och än mindre till en långsökt hypotes som “akustisk attack”.

Just den hypotesen har drivits av Trumps administration liksom hans efterträdare, Joe Biden. Den har använts som förevändning för att anklaga Kuba för att vara bland länder som stöder terrorism, införa fler än 240 nya sanktioner, skära ner antalet tjänstemän på ambassaden till ett minimum och samtidigt upprätthålla den 60-åriga blockaden mot Kuba.

Experter är till överväldigande del överens om att för att ultraljud ska kunna förstöra mänsklig vävnad skulle en sådan hypotetisk utrustning behöva vara enormt stor. De förklarar också att sådan utrustning behöver vara placerad nära målet för att undvika att blockeras av till exempel väggar. Samtidigt måste den vara dold för att osynligt åstadkomma skada.

Biologer, experter på tropiska insekter, föreslog i januari 2019 att den mest troliga förklaringen är att ljudet som uppfattats av diplomater var parningssången hos en särskilt högljudd art av gräshoppa. (Short-legged guinea fowl cricket).

Nu erkänner CIA att de flesta fall kan katalogiseras som att ha “omgivningsorsaker, odiagnostiserade medicinska tillstånd eller stress.” CIA avvisar att “attackerna” skulle genomförts av Ryssland eller andra “fientligt inställda makter”, vilket politiker i USA försökt framställa dem som under de senaste fem åren.

Bild: John Hain / pixabay.

Kuba har gång på gång fördömt de politiska manövrerna bakom denna skandal då anklagelserna saknar vetenskaplig grund och sprider allt mindre trovärdiga ursäkter, som användning av mikrovågor och överljudsvapen som om det handlade om en James Bond film.

USA använde “attackerna” för att utlösa en störtflod av nya sanktioner mot Kuba och dessa är fortfarande i kraft. “Syndromet”, som mer verkar handla om kollektiv hysteri än om en verklig sjukdom, har komplicerat visumansökningar från kubaner som vill resa till USA.

“Trots att liknande incidenter har rapporterats från flera länder har USA enbart vidtagit drakoniska åtgärder mot Kuba, något som har ett negativt inflytande på den kubanska familjen”, säger Tablada.

USA har aldrig lyckats visa att syndromet över huvud taget existerar. Det hindrade det inte från att straffa Kuba och kalla det en fallerad stat. Idag, fem år senare, har farsen blivit ohållbar. Den nya rapporten från CIA innebär inte att grannlandet kommer att upphöra med fientligheterna mot ön, inte heller att de kommer att sluta undersöka de påstådda incidenterna bland deras diplomater.

CIA försäkrar att även om fallen inte är en “medveten händelse” så kommer det att fortsätta att analysera vissa specifika fall. De vidmakthåller retoriken för att fortsätta att uppmuntra den exilkubanska extremhögern i Florida, nyckelväljare för administrationen.

Så sent som förra veckan försäkrade USA:s utrikesminister Blinken att USA fortsätter att “gå till botten” med ärendet för att komma på vem som ligger bakom attackerna. Det sa han efter att nya fall registrerats i Geneve och Paris.

Trots allt så medför erkännandet från CIA, att Kuba, Ryssland och andra “fiender” inte ligger bakom händelserna, att den första stenen avlägsnats i den Hollywoodfilm de inte längre kan hålla vid liv.

Rapporten ingår också i ett försök att hålla tillbaka den störtflod av anmälningar som dykt upp från USA-diplomater i olika delar av världen efter det att USA:s kongress i september 2021 beviljar ekonomiskt bistånd till diplomater som säger sig ha varit utsatta för det påstådda syndromet.

Varför har inte Vita Huset avfärdat detta påhitt fullständigt? För att det inte vill medge att “fenomenet” blivit en bumerang som tillfogar dem mer skada än nytta. De vill försöka få hela historien att sakta tona ut, utan att erkänna det åtlöje Vita Huset gjort sig till. De vill inte heller erkänna att det hela varit en fars. För de vet att oavsett vilken historia de kokar ihop mot Kuba så kommer världen att tro dem, utan ifrågasättande. Det också om historien innefattar överljudsvapen, mördande mikrovågor, öronbedövande ljud mitt i natten eller elaka, kortbenta gräshoppor.

Cuba Solidarity Campaign 220131.

Översättning: Zoltan Tiroler

Artikeln har tidigare (1/2) varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

You May Also Like