Foto: Darko Stojanovic / pixabay.

Covid-19 ökar arbetssjukdomar bland kvinnlig omsorgspersonal

Ökningen av arbetsrelaterade sjukdomar präglas av en mycket ojämn könsfördelning. Anmälningar av arbetssjukdomar rör i mycket hög utsträckning, 85 procent, kvinnliga arbetare. Det redovisar Arbetsmiljöverket i en sammanställning.

Den kraftiga ökningen beror på corona-relaterade anmälningar. Kvinnodominerande yrken, exempelvis vårdpersonal och sjuksköterskor, har i högre utsträckning varit mer utsatta för exponering av covid-19, säger Ulrika Scholander, på Arbetsmiljöverket.

Tommy Jansson

Länk:

You May Also Like