Bild från protestaktion i Eskilstuna mot den USA-stödda kuppregimens förtryck.

 Stöd återinrättandet av demokratin i Bolivia!

Nej till valfusk den 18 oktober!

Med anledning av kommande valet i Bolivia vill vi svenska organisationer och enskilda personer uttala oss och kräva av den svenska regeringen, riksdagen och representanter i EU att följa upp och stödja processen för återinrättande av demokratin i Bolivia.

Bakgrund till de facto regeringen idag

Sedan november förra året regeras landet av en självutnämnd president och regering under ledning av Jeanine Áñez.Maktövertagande skedde efter att den dåvarande demokratiskt valde presidenten Evo Morales tvingades, med våld och hot från militärer, para-militära grupperingar, att avsäga sig presidentskapet med omedelbar verkan.

Jeanine Áñez utsågs att träda fram som president efter ett möte bakom stängda dörrar där en liten grupp av ledare för oppositionen deltog. Mötet genomfördes med stöd av Washington och den bolivianska militära2och polisledningen.

Förtryck

De facto regeringen i Bolivia har sedan november 2019 inlett en förföljelse genom kriminalisering av före detta regeringsmedlemmar, kommunala representanter, samt tjänstemän som arbetade under MAS regeringen lokalt och nationellt. Likaså gav de sig mot de demokratiskt valda representanterna i den nationella församlingen och senaten. Regeringen utpekas även som högst ansvariga för massaker i Sacaba och Sencata. En ökad diskriminering och rasism motursprungsbefolkningar och mot urfolkskvinnor har intensifierats.

Pandemin

Smittspridningen av COVID-19 har varit högt i Bolivia, idag ser man en svag nedgång. Bolivia ligger som fjärde land i Latinamerika med antal smittade, som uppgår till över 134 000, och antal döda i COVID-19, uppgående till 7 900

Det som har slagit hårdast på befolkningen är den hårda karantänen under april -juli.De mest fattigaoch marginaliseradei landet har varken kunnat få vård eller tillgång till mat. Regeringsmedlemmar och företagare har tagit tillfället i akt och tjänat miljontals dollar på inköp av provtagnings mediciner, sjukvårdsmaterial som respiratorer genom att köpa och teckna avtalpå 3 ggr priset på den internationella marknaden.

Korruption

Korruptionen har eskalerat då ett flertal statliga företag har betalat olagliga löner till chefer, som t.ex inom Telekomföretaget ENTEL, och tecknat internationell underbetalt avtal om gasförsäljning till Brasilien. Det pågår undersökningar om olaglig försäljning av statliga företag, flygbolag BOA samt privatisering av statens el-bolag ELFEC, för att nämna några.

Folkliga protester

I samband med att de facto regeringen ville flytta valen till nästa år, reste sig ursprungsfolks organisationer och gruvarbetare upp för att protestera och med risk för att smittas, bli sjuka eller stoppas med militärt våld krävde de att detnationella valet skulle genomföras senast den 18 oktober2020. Regeringen fick backa och ge sig,under FN och EU:s observation.

Återinrättande av demokratin

Majoriteten av befolkning ser valet och återförandeav landet till Demokratis om den enda fredliga vägenatt återgå till vad som kallas förändrings processen (Proceso de Cambio) i Bolivia. En förändringsprocess som gagnar de mest fattiga och marginaliserade i landet.

Val och risker för valfusk

Mycket tyder på att vänster (MAS-partiet) kan få ett stort stöd från befolkningen, vilket innebär att alla som deltog i kuppen i november skulle komma på andra, tredje och fjärde plats. Risk finns för att ett stort valfusk sker, i och med att de facto regeringen kontrollerar valmyndigheten och den bolivianska armén kommer att transportera samt kontrollera valsedlarna. Förtroende för dessa myndigheter har sedan november förra året sjunkit till nästan noll.

Vi kräver att den svenska regeringen, riksdagen och svenska representanter i EU, i dialog med de internationella organisationer och övergångsregeringen i Bolivia, arbetar för att:

  • stödja återinrättande av demokratin i Bolivia,
  • respektera valutgången den 18 oktober,
  • skarpt fördöma eventuellt valfusk,
  • skarpt fördöma en eventuell militärkupp i Bolivia,
  • ha så mycket internationell närvaro och observatörer i Bolivia som möjligt, under och efter valet den 18 oktober, liksom under den eventuella andra valomgången.

Vi som skriver under är:

Organisationer:

Grupo deApoyo a Bolivia. Stödgruppen för Bolivia (initiativtagare);

Vänsterpartiet; Håkan Svenneling, riksdagsledamot (V), utrikespolitisk talesperson; Förening Juana Azurduy; Lorena Delgado Varas, Riksdagsledamot(V), näringsutskottet, Nordiska rådet; Comité Pro Bolivia-EU Sverige; Yasmine Posio, Riksdagsledamot (V); RESOCAL; Asociación de integración cultural ADIC; Chile despertó Suecia; Aruma Markasata,Röster från vårt folk; Demokrati För Bolivia: Svensk-Kubanska Föreningen; Nättidningen eFOLKET, Eskilstuna.

Personer:

Alex Choque, Ordförande Grupo de Apoyo a Bolivia, GABAna MaríaÁlvarez, Stockholm; Rodrigo ArceOliver, Kommunfullmäktigeledamot (V) Stockholm; Emma Maldonado Gac, Santiago de ChileFernando Ruiz Gomez, Sollentuna; Maria Ahumada, Södertälje; Victoria Gonzalez, Växjö; Sibone Oroza Ahonen, Helsinki; Barbara Brädefors, Alonso Arce Oliver, Stockholm; Walter Rivera, StockholmNiklas Vanhainen, Skarpnäck, StockholmAlvaro Miranda L.,UppsalaGunilla Forsman, Marta Omiste Chacón, StockholmAnna Barkered, Stockholm; Stella Moreno, Stockholm; Gonzalo Elias Vega Gonzales, Stockholm; Eduardo Antonio Vilches, Stockholm, Lourdes del Carmen Rodriguez, Stockholm; Theo Guiffrey Tejerina, Estocolmo; Yvonne Lindqvist, Stockholm; Lourdes del Carmen Rodriguez, Stockholm; Luis Calizaya, Göteborg; Julia Söderblom Arce, Stockholm; Fabian Lindqvist, Stockholm

You May Also Like