Skarp kritik mot privata vårdbolag

Capio och Praktikertjänst återbetalningsskyldiga till Stockholms läns landsting

Den psykiatriska vården vid de vinstsyftande vårdbolagen Capio och Praktikertjänst får skarp kritik efter en granskning som Stockholms läns landsting har genomfört. Nu blir de återbetalningsskyldiga efter att ha begått avtalsbrott. Det skriver Svenska Dagbladet i en artikel den 4 oktober.

De två vårdbolagen har fått varningsbrev för flera uppdagade brister i hur de bedriver vuxenpsykiatrin. Det handlar bland annat om brister i journalhantering, vårdplaner, utvärderingar, läkemedelsgenomgångar och fakturering.

Hälso- och sjukvårdsnämnden konstaterar att de därmed har gjort sig skyldiga till avtalsbrott gentemot landstinget och blir återbetalningsskyldiga.

– Dels är det den ekonomiska delen: självklart ska man använda skattemedel på rätt sätt. Sedan har vi patientsäkerhetsdelen som jag ser som den allvarliga delen, säger Maria Hägerstrand, enhetschef för psykiatri vid Stockholms läns landsting.

Hos Capio Hjärnhälsan saknades en strukturerad omsorgsplan i mer än åtta av tio av de registrerade vårdtillfällena: ”Att en så stor andel inte uppfyller Socialstyrelsens kriterier är mycket anmärkningsvärt”, skriver Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Mot Praktikertjänst riktas kritik för att aktiebolaget försummat att alla patienter inom specialistpsykiatrin ska genomgå en så kallad suicidbedömning för att avgöra om det finns risk för självmord. Nästan hälften var undermåligt utförda eller saknades helt.

Förutom riskerna för patientsäkerheten visar granskningen stora avvikelser vid faktureringen hos både Capio och Praktikertjänst. Nu tvingas Capio betala tillbaka närmare 244 000 kronor och Praktikertjänst 172 000 kronor.

Den rödgröna oppositionen i landstinget kräver nu ett extramöte i hälso- och sjukvårdsnämnden för att få svar på hur det borgerliga styret ser på vad som har framkommit.

– Vi vill veta hur det här har kunnat hända. Vårdgivare som inte sköter sig måste sägas upp, säger Susanne Nordling (MP), oppositionslandstingsråd.

Men det motsätter sig Jessica Ericsson (L), ordförande i hälso- och psykiatriberedningen i Stockholms läns landsting.

Tommy Jansson

You May Also Like