Mycket att läsa : bild från Pixabay

Anna Lenah Elgström

Anna Lenah Elgström föddes i Helsingborg 1884 och avled 1968 i Stockholm. Hon var en av de mest lästa och mest hyllade kvinnliga författarna på 1920 30 och 40-talet. Hon var en av många som kämpade för kvinnlig rösträtt. Hon var med om att bilda Rädda barnen i början på 1900talet, hon var feminist och internationellt verksam mot både det första och andra världskriget. Hon deltog i flera stora kvinnokonferenser mot krig.

Anna Lenah Elgström reste även runt i USA och träffade de mest lästa och största kvinnliga amerikanska författarinnorna bland andra Ellen Glasgow och Edith Whartons och Fannie Hurst. Hon bevakade även det spanska inbördeskriget som hon sedan skrev en bok om. Hennes främsta kollegor var inga mindre än Ellen Key och Elin Wägner. Trots det så är Elgströms namn totalt bortglömt nuförtiden. Man kan fråga sig varför. Som ett exempel kan väl nämnas att bara nu i år 2020 har det kommit ut hela tre biografier och debattböcker om Elin Wägner. Men Anna Lenah Elgström är det tyst om, varför ?

Missförstå mig rätt. Jag är en av dessa manliga personer i detta land som anser att Elin Wägner är en av 1900-talets mest intressanta kvinnliga författare och även opinionsbildare. Jag tänker främst på hennes roman Väckarklocka från 1941 som handlar om vårt förhållande till jorden och klimatet. Men återigen varför är Anna Lenah Elgströms rika och intressanta författarskap så ointressant. Det finns bara ett fåtal akademiska avhandlingar om Elgström. Det är allt. Men efter att undertecknad har läst några romaner av Anna Lenah Elgström denna vår och sommar så är jag böjd att anse hennes författarskap likvärdigt med Elin Wägners. Faktiskt. Hör och häpna.

Nästa fråga som då kommer är denna. Vad är det som bidrar till att Elin Wägner alltså blir så poppis medan en annan kvinnlig författare alltså glöms bort ? Frågan är befogad anser jag i detta fall. De båda kände varandra väl. De var nästan jämngamla, Wägner föddes 1882 och Elgström 1884. De båda var engagerade i rösträttskampanjen, de drog igång Rädda barnen, de var båda feminister och båda var med i det internationella arbetet med att försöka att stoppa de båda världskrigen på 1900 talet, med mera med mera.

Kan det vara så att Elin Wägner anses och ansågs då vara lite mer ska vi säga politiskt accepterad eftersom hon var vänsterliberal, ibland ansågs Wägner vara en otrogen socialdemokrat också. Elgström däremot var en mer utpräglad socialist. Jag läste någonstans att hon hade kommunistiska sympatier. Det låg henne kanske lite i fatet som man brukar säga. De båda var alltså verksamma under en mörk tid i Europa under mellankrigstiden 1920 och 30-talet. Jag låter den frågan hänga i luften varför vissa författare och kulturpersonligheter bara glöms bort medan andra blir omskrivna och debatterade långt efter deras bortgång.

Återigen, jag hyllar Elin Wägner för hennes livsföring men är förvånad över att hennes kompis har blivit totalt bortglömd i den svenska litteraturhistorien. Så här kommer nu ett försök till en recension av Anna Lenah Elgströms svit av tre romaner som hon gav ut på 1920 och 30-talet. De tre romanerna bär titlarna Den kloka Elsa, Elsa och Kärleken samt Elsa i männens värld. Dessa tre böcker handlar om Elsa Holm som växer upp i början av 1900talet. Det är tre romaner som skildrar både den unga Elsas liv samt även det samhälle som hon då lever och vistas i. Det är en brytningstid där det nya 1900talet avlöser det trötta 1800talet. Det är en tid då kvinnor börjar kämpa för t.ex. att få rösta till riksdagen och att få börja leva ett mera fritt och obundet liv jämfört med det strikta och starkt patriarkala 1800talet. Elsa Holms tid är när gamla förlegade normer bryts och avlöses av nya.

De här tre romanerna om Elsa Holm skulle kunna vara en slags självbiografi över Anna Lenah Elgströms eget liv. Det är en både tankeväckande och intressant berättelse om Elsa Holm som läsaren får ta del av. Elgströms vackra och målande beskrivningar av både miljöerna och personerna i de tre romanerna är njutbara att läsa. Jag blev nyfiken på att läsa fler böcker av denna så orättvist bortglömda kvinnliga författare .Här är några fler av hennes romaner t.ex. Mödrar, Fattigfolk, En romantikers hustru, Gäster och främlingar och Tidens kvinnor som bland annat handlar om kvinnliga författare från USA och från Spanien.

Alla dessa böcker gavs ut på Åhlén och Åkerlunds förlag medan böckerna om Elsa Holm har givits ut på Lo Söllgårds förlag 2014.

Kjell Andersson

You May Also Like