Bildklippet är taget ur Handels rapport: Handelsanställdas syn på miljö- och klimatfrågor.

Fackmedlemmarna: Handelns klimatpåverkan måste minska

I höst presenterar Handelsanställdas förbund ett miljö- och klimatpolitiskt program. En delrapport, Handelsanställdas syn på miljö- och klimatpåverkan, visar att bland medlemmar som jobbar inom handeln är det en mycket stor majoritet som anser att branschen inte tar sitt ansvar för miljö och klimat på ett fullgott sätt.

Rapporten visar att nio av tio ser ett behov av att handeln minskar sin miljö- och klimatpåverkan och lika många anser att företagen måste ta ett ökat ansvar. Nästan lika många efterfrågar politiska reformer.

Viktigast är att erbjuda produkter i mer miljövänliga material och förpackningar samt att skapa mer miljövänliga leverans- och retursystem.

– Vår undersökning visar att såväl kvinnor som män, unga som gamla, lagerarbetare som butiksanställda tycker att frågorna är viktiga, att branschen måste minska sin påverkan, säger Linda Palmetzhofer, tillförordnad ordförande för Handelsanställdas förbund.

Arbetsgivarna negligerar ofta personalens synpunkter och behov av kompetensutveckling. Informationen till kunderna har också stora brister.

– Handelsanställda har en nyckelroll i omställningen. Det är de som möter kunderna och tillhandahåller information om produkterna som säljs. Det är de som packar, skickar och hanterar varor och allt emballage. Det är de som tar emot returer och hanterar svinn, säger Linda Palmetzhofer.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like