Stadsmissionerna: Regeringen måste sluta blunda för fattigdomen i Sverige

Det finns ett problem när offentlig statistik och politisk debatt inte utgår från verkligheten så som den faktiskt är

Årets Fattigdomsrapport från Sveriges Stadsmissioner visar att närmare två tredjedelar av 200 … Läs mer “Stadsmissionerna: Regeringen måste sluta blunda för fattigdomen i Sverige”

Läs mer