Härbärget i Eskilstuna – här kan hemlösa få en varm säng för natten, en dusch och ett mål mat…

Nästan en miljon kronor till Stadsmissionen i Eskilstuna och Nyköping

Region Sörmland vill förlänga avtalet med Stadsmissionen i Eskilstuna nästa år. Det framgår av ett förslag som Regionstyrelsen har att ta ställning till i nästa vecka. Det handlar om strax under en miljon kronor – i den summan ingår även Stadsmissionen i Nyköping.

Stadsmissionen hjälper hemlösa och andra socialt och ekonomiskt utsatta personer. I Eskilstuna drivs Härbärget idag av Stadsmissionen.

Monica Johansson (S) – Regionstyrelsens ordförande

Stadsmissionen skriver på sin hemsida att Härbärget i Eskilstuna är Eskilstunas i dagsläget enda akutboende som erbjuder människor både en varm sovplats för natten men också mer långsiktiga hjälpinsatser. Härbärget ska vara en trygg miljö som ger människor möjlighet till återhämtning för att man ska orka ta de nödvändiga steg som krävs för att hitta en hållbar väg ut ur hemlöshet. Härbärget i Eskilstuna har öppet varje natt, året om.

Detta erbjuder Härbärget i Eskilstuna:

  • En varm sovplats
  • Möjlighet till dusch och tvätt
  • Klädombyte
  • Middag
  • Gemenskap och samtal
  • Stöd och hjälp vidare

En varm säng med rena sängkläder är för de flesta av oss en självklarhet när vi går och lägger oss för natten…

Volontärer en viktig del av verksamheten

Härbärget är en delvis gåvofinansierad verksamhet. Härbärget startades 1999 av Svenska Kyrkan och Eskilstuna Församling, men 2016 övertogs verksamheten av Eskilstuna Stadsmission. Halva bemanningen på Härbärget består idag av volontärer – allt ifrån studenter till pensionärer som ger av sin tid och sitt engagemang genom att hjälpa till att servera middag och erbjuda avkopplande umgänge med sällskapsspel, fika och samtal.

Det finns för närvarande ingen statistik i Eskilstuna kring hemlöshet, men Stadsmissionen menar att mörkertalet är stort, och utsattheten i den här gruppen ökar hela tiden. Allmän bostadsbrist, missbruk och/eller psykisk ohälsa är vanliga orsaker till hemlöshet, och vägen tillbaka till egen bostad kan vara lång – bland annat på grund av få stödboenden med långa köer.

Missbruksproblematik och skulder

De allra flesta av långvarigt återkommande nattgäster har någon form av substansberoende och/eller psykisk ohälsa. Många har en ekonomisk skuldproblematik som utestänger tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden. Det tar ofta lång tid att få hjälp vidare då det råder en akut bostadsbrist och det är långa köer till de stödboenden som finns att tillgå, uppger Stadsmissionen.

Bostad först

Regeringens nya hemlöshetsstrategi förespråkar modellen ”Bostad först”. En färsk studie, beställd av Sveriges Stadsmissioner, visar att Bostad först effektivt minskar hemlösheten, och dessutom kostar mindre än traditionella sätt att motverka hemlöshet i Sverige.

Ekonomidoktor Sara Johansson de Silva

I studien ”Bostad först – från OM till HUR” jämför ekonomidoktor, Sara Johansson de Silva, kostnader och effektivitet hos den traditionella trappstegsmodellen respektive Bostad först. Trappstegsmodellen används än så länge i de flesta kommuner i Sverige, Bostad först bara i ett 20-tal kommuner.

– Finland har lyckats att närapå halvera hemlösheten med Bostad först på 10 år. Sverige borde göra likadant och ställa om till Bostad först i alla kommuner. Ingen ska behöva vara utan ett hem, säger Åsa Paborn, talesperson för Hemlöshet Sveriges Stadsmissioner.

Åsa Paborn, talesperson för Hemlöshet Sveriges Stadsmissioner

Enligt Socialstyrelsens senaste hemlöshetskartläggning från 2017 lever mer än 33.000 människor i hemlöshet. Förutom det individuella lidandet, risken för ohälsa och social utslagning, innebär detta också stora kostnader för kommunerna. Enligt Boverket kostar hemlösheten cirka 6 miljarder kronor per år (siffror från 2015).

Merkostnader för samhället

Kommunerna kan spara pengar på att ställa om till modellen Bostad först, som både är billigare och mer effektiv än den traditionella trappstegsmodellen. Att låta någon fortsätta leva i hemlöshet är inte billigare för samhället. Kommuner och regioner har merkostnader för akutsjukvård och beroendebehandling för den som lever i hemlöshet. Minskad akut hemlöshet kan sänka samhällskostnaderna med många miljoner kronor, menar Stadsmissionen.

– Stadsmissionen har drivit Bostad först i tio år, och vi ser en enorm skillnad, säger Kjell Larsson, hemlöshetsexpert på Sveriges Stadsmissioner. Med Bostad först får människor tillbaka hoppet och tron på sig själva och samhället. Det är fantastiskt att se, säger han.

Trappstegsmodellen fungerar inte

Baserat på intervjuer med människor i hemlöshet illustreras i studien att många halkar in och ut ur det traditionella trappstegssystemet och dess olika boendelösningar. Boendena är tillfälliga och individen kan bli vräkt från en dag till en annan. Otryggheten gör det svårt att åstadkomma de livsstilsförändringar som krävs för att ta nästa steg i trappan till ett eget boende.

Tak över huvudet – ingen självklarhet för alla

Bostad först har i stället bostaden som grund för att komma till rätta med andra saker i livet, exempelvis missbruk och ekonomiska skulder. Boende och stödinsatser är skilda från varandra och stödinsatserna är frivilliga. Det innebär bättre förutsättningar för livsstilsförändringar och att bryta hemlösheten. Forskning visar även andra positiva effekter såsom förbättrad livskvalitet, minskat missbruk och ökad social delaktighet i samhället.

Stadsmissionens second hand-butik i återbruksgallerian ReTuna i Eskilstuna

Stadsmissionens second hand-butik i Eskilstuna Centrum

Läs också:

You May Also Like