Antalet hemlösa eller uteliggare i Eskilstuna varierar beroende på vem man frågar – Kommunen har en uppfattning, Stadsmissionen och Svenska Kyrkan har ofta en annan…

Socialnämnden i Eskilstuna förlänger samarbetet med Stadsmissionen om ”Bostad först”

Vid Socialnämndens sammanträde nu i veckan beslutade nämnden om ett förnyat idéburet partnerskap med Sörmlands Stadsmission gällande konceptet ”Bostad först”. Överenskommelsen gäller i två år, och Eskilstuna Kommun samfinansierar överenskommelsen med två miljoner kronor årligen.

Under 2019 initierade Eskilstuna Stadsmission en samverkan med Socialnämnden kring konceptet ”Bostad först”. Detta ledde till ett ettårigt IOP (idéburet offentligt partnerskap) under 2020 som sedan förlängdes med ytterligare ettåriga överenskommelser under 2021, 2022 och 2023.

Konceptet ”Bostad först” riktar sig till personer som är hemlösa, ofta i kombination med psykisk sjukdom och/eller andra problem, exempelvis alkohol- och narkotikamissbruk…

– Stadsmissionen har visat goda resultat med drivandet av konceptet. I den förnyade överenskommelsen utökas antalet platser under 2024 och 2025, från 15 till 20 platser. Bostad först är ett bra komplement till Socialnämndens övriga verksamheter och kommer att ge ett stöd till människor i social utsatthet som ofta redan testat andra boendeformer, säger Göran Gredfors (M), kommunalråd och ordförande i Socialnämnden.

Göran Gredfors

Stadsmissionens styrelseordförande ser också positivt på den förnyade överenskommelsen:

– Vi är glada och stolta över samarbetet, och det är nu glädjande att vi förnyar och också utökar samarbetet inom överenskommelsen. Vi hoppas att vi kan fortsätta utbyggnaden även i framtiden, säger Lars G Linder, styrelseordförande i Sörmlands Stadsmission.

Lars G Linder

IOP

IOP – idéburet offentligt partnerskap, är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn och kan ses som en alternativ avtalsform mellan upphandling och föreningsbidrag, med stort fokus på samverkan och transparens parterna emellan.

Bostad först

Konceptet ”Bostad först” riktar sig till personer som är hemlösa, ofta i kombination med psykisk sjukdom och/eller andra problem. Syftet med Bostad först är att nå och erbjuda en långsiktig boendelösning och innebär att hemlösa personer uppmuntras att själva definiera sina behov och mål. Personerna erbjuds sedan omedelbart, om de så önskar, ett eget boende. Erbjudandet ges utan några krav på att först genomgå psykiatrisk behandling eller uppvisa nykterhet och drogfrihet. I tillägg till det egna boendet erbjuds behandling och stöd. Även om boendeerbjudandet hör samman med en integrerad behandling, kan personen tacka ja till lägenheten, men tacka nej till behandling.

Läs också:

Stadsmissionens rapport – Hemlös 2021

You May Also Like