Det har blivit allt svårare att fylla matkassarna hos Matlaget vid Stadsmissionen i Eskilstuna. Foto: Stadsmissionen/Matlaget.

Stadsmissionen: ”Brist på mat till behövande”

Just nu råder det stor brist på mat hos Matlaget i Eskilstuna. Det skriver Stadsmissionen på sin Facebook-sida. Antalet hushåll som söker hjälp har ökat och för närvarande stöttar Stadsmissionen 319 individer, varav 120 barn, med matstöd och andra sociala insatser – varje vecka.

Samtidigt har den senaste tidens hamstring av matvaror lett till att det matsvinn som Matlaget vid Stadsmissionen förmedlar har minskat. Nu behöver man Eskilstunabornas hjälp för att fylla upp lagret med matvaror igen, gärna livsmedel som har lång hållbarhet. Framförallt efterlyser Matlaget pasta, ris, rapsolja, olika typer av bönor, flingor, krossade tomater och andra typer av konserver – exempelvis grönsaker, färdiga soppor och liknande.

Ska vara oöppnade förpackningar

Vill man stötta Matlaget hos Stadsmissionen så kan man komma med matvaror till Matlaget på Kungsplan 7 i Eskilstuna. Matlaget understryker att förpackningarna ska vara oöppnade. Självklart kan man även stötta Stadsmissionens arbete med en pengagåva.

Så fungerar Matlaget

Matlaget är en delvis gåvofinansierad verksamhet. Varje vecka hjälper Stadsmissionen över 120 hushåll i ekonomisk utsatthet. Flera av dessa är barnfamiljer. Matstödet som man erbjuder består av funktionellt matsvinn som sorterats ut på grund av kort datum, skadade ytterförpackningar, skönhetsfel eller liknande. Matlaget hämtar upp maten varje vecka från flera lokala livsmedelsbutiker runt om i Eskilstuna. Maten sorteras sedan under principen “snabbt in – snabbt ut”. Merparten av den mat som hämtas på förmiddagen delas ut redan samma eftermiddag. Bara under 2020 hanterade Matlaget närmare 70 ton mat.

Vem som helst kan ibland behöva hjälp

Stadsmissionen skriver på sin hemsida att:

”Vägen till utsatthet är inte alltid lång. En sjukskrivning, en uppsägning eller annan händelse är ibland allt som krävs för att en serie händelser ska sättas i rullning och göra situationen allvarlig. Sedan 2019 har antalet medlemmar mer än fördubblats. Pandemin slår hårt mot familjer och hushåll som redan lever på marginalen. Flera av våra medlemmar vittnar om långa väntetider på beslut från A-kassa och andra instanser – då är Matlaget avgörande för att klara ekonomin under en tillfällig period. Matlaget ska vara ett stöd för att ge våra medlemmar möjlighet till återhämtning och kraft att ta de första stegen till en stabil tillvaro.”

You May Also Like