En riktig skithistoria

Oceanhamnen i Helsingborg. Lägg platsen på minnet. Där byggs just nu ett nytt bostadsområde som låtit tala om sig redan på planeringsstadiet. Området har ett unikt avloppssystem.

Matresterna mals ner av avfallskvarnar i lägenheterna och går direkt till återvinning i en för ändamålet konstruerad ledning. Toalettavfallet hamnar också i en separat ledning vilket gör det enklare att ta bort medicinrester, … Läs mer

Läs mer

ReTuna Återbruksgalleria 1 år

Torsdagen den första september firade ReTuna Återbruksgalleria 1 år.

Det bjöds på fika till de första 400 besökarna, det gick att göra saker av papper och man kunde vinna en återvunnen outfit med begagnade kläder om man gick med på att bli fotad i dem.

Återbruksgallerian är unik för Sverige och ligger på Folkestaleden mitt emot Våtmarken Ekeby. Här finns … Läs mer

Läs mer