Stadsmissionerna: Regeringen måste sluta blunda för fattigdomen i Sverige

Det finns ett problem när offentlig statistik och politisk debatt inte utgår från verkligheten så som den faktiskt är

Årets Fattigdomsrapport från Sveriges Stadsmissioner visar att närmare två tredjedelar av 200 000 insatser hos stadsmissionerna handlar om att mätta hunger. Akut och reell fattigdom existerar här och nu. Det skriver Sveriges Stadsmissioner på DN-debatt den 17 oktober.

När regeringen i somras publicerade sin första Agenda 2030-rapport slog den fast att ”absolut fattigdom inte finns i Sverige i dag” och att ”för alla i Sverige skapar det allmänna socialförsäkringsskyddet trygghet och motverkar ekonomisk utsatthet”.

– Dessa påståenden är inte överensstämmande med den verklighet Sveriges Stadsmissioner möter. Dagligen delar stadsmissionerna ut matkassar och matkuponger till barnfamiljer i ekonomisk utsatthet och serverar billiga eller gratis måltider till fattigpensionärer och människor i hemlöshet, skriver Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Steget från att vara en väletablerad medborgare till att helt tappa fotfästet är kort. Några tusenlappar kan vara skillnaden mellan att ha ett eget hem för sig och sina barn eller att tvingas flytta runt på soffor och vandrarhem. En skilsmässa, konkurs eller förlusten av anställning kan leda både till hemlöshet och psykisk ohälsa.

En annan mycket utsatt grupp är de människor som Stadsmissionerna benämner ohjälpta medborgare. Det är människor som har rätt till stöd och hjälp men som av olika anledningar inte får det.

– Det kan handla om att man hamnar mellan olika delar av det offentliga systemet, att man till följd av psykisk ohälsa eller andra svårigheter inte förmår navigera i myndighets-Sverige.

Sveriges Stadsmissioner framhåller att det finns ett problem när offentlig statistik och politisk debatt inte utgår från verkligheten så som den faktiskt är.

– Vi har under flera år lyft frågan kring den osynliga fattigdomen, och även mött förståelse hos socialminister Annika Strandhäll. Vi ser dock väldigt litet av konkreta åtgärder för att hantera fattigdomen i Sverige i dag, skriver Lotta Säfström.

Sveriges Stadsmissioner formulerar tre krav:

Att en kommission tillsätts med uppdrag att i samarbete med civilsamhället kartlägga fattigdomen i Sverige bortanför socialtjänstens statistik samt ge förslag på en relevant definition av fattigdom.

Att riksdagen utifrån kommissionens arbete beslutar om en nationell fattigdomsstrategi.

Att regeringen utreder de allvarliga brister i de offentliga välfärdssystemen samt tar fram strategier för att motverka dessa.

Länk till DN-artikeln:
DN debatt: ”Fattigdom finns i Sverige men den har gjorts osynlig”

Länk till Fattigdomsrapporten:
Sveriges Stadsmissioners fattigdomsrapport

Tommy Jansson

You May Also Like