Eskilstuna: Statens Servicecenter har öppnat kontor i Skiftinge

Under tisdagen öppnade Statens Servicecenter ett nytt statligt servicekontor i stadsdelen Skiftinge i Eskilstuna. Sedan tidigare finns redan ett statligt servicekontor på Kungsgatan i centrala Eskilstuna. På statliga servicekontor kan invånare och … Läs mer “Eskilstuna: Statens Servicecenter har öppnat kontor i Skiftinge”

Read more

Eskilstunabor i Skiftinge och Årby uppmanas delta i trygghetsundersökning

Eskilstuna Kommun vill genom en trygghetsundersökning lyssna på de boende och använda resultaten för att prioritera var det behövs mer trygghetsskapande insatser. Undersökningen görs i de båda stadsdelarna Årby och Skiftinge, där … Läs mer “Eskilstunabor i Skiftinge och Årby uppmanas delta i trygghetsundersökning”

Read more