– Vi vill förbättra samhällsservicen i de stadsdelar där samhället under lång tid dragit sig tillbaka, och det nya servicekontoret i Skiftinge är ett mycket välkommet tillskott, säger Josefine Helleday (S), Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i Trygghetsberedningen…

Eskilstuna: Statens Servicecenter har öppnat kontor i Skiftinge

Under tisdagen öppnade Statens Servicecenter ett nytt statligt servicekontor i stadsdelen Skiftinge i Eskilstuna. Sedan tidigare finns redan ett statligt servicekontor på Kungsgatan i centrala Eskilstuna. På statliga servicekontor kan invånare och företagare få information, vägledning och hjälp i tjänster som rör Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Här kan man till exempel få hjälp med att använda e-tjänster, fylla i blanketter och ansökningar samt information om pågående ärenden.

På det nya servicekontoret i Skiftinge samarbetar man med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket, och invånarna kan få hjälp med ärenden som man har hos dessa myndigheter.

– Vi är väldigt glada över att idag kunna välkomna Statens Servicekontor till Skiftinge. Under mandatperioden är ett viktigt fokus för oss i Eskilstuna att förbättra det som bygger individ, företagande, föreningsliv och samhället starkt över tid. Eskilstuna är inne i en stark positiv utveckling, och vi är måna om att i samarbete med andra, som Statens Servicecenter, tillvarata alla möjligheter. Det gäller både Kommunen som helhet och i våra olika stadsdelar. Vi vill tillsammans med andra förbättra samhällsservicen i de stadsdelar där samhället under lång tid dragit sig tillbaka, och det nya servicekontoret är ett mycket välkommet tillskott, säger Josefine Helleday (S), Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i Trygghetsberedningen.

Det nya servicekontoret har placerats i Skiftinge Centrum på Karl Hovsbergsgatan 43.

”Välkommet och viktigt”

– Det är viktigt att Eskilstunas olika stadsdelar är attraktiva och har god samhällsservice. För att uppnå det vill vi på Kommunen gärna kroka arm med andra för att öka utbudet av service och verksamheter för Eskilstunaborna. Därför är det så välkommet och viktigt med satsningar som Statens Servicekontor. Tillsammans med Kommunens mötesplats Palatzet här i Skiftinge kommer det att bidra till bred service och blir en plattform där vi både kompletterar varandras verksamheter och kan samverka nära utifrån invånarnas behov, säger Anna Giotas Sandquist, direktör för Social hållbarhet på Eskilstuna Kommun.

Anna Giotas Sandquist

Läs också:

Trygghetsfrågor högt prioriterat – Förnyad samverkan i Eskilstuna

You May Also Like