Skiftinge – en av de stadsdelar där invånarna nu uppmanas delta i trygghetsundersökningen…

Eskilstunabor i Skiftinge och Årby uppmanas delta i trygghetsundersökning

Eskilstuna Kommun vill genom en trygghetsundersökning lyssna på de boende och använda resultaten för att prioritera var det behövs mer trygghetsskapande insatser. Undersökningen görs i de båda stadsdelarna Årby och Skiftinge, där området Djursta ingår i den senare stadsdelen. Trygghetsundersökning görs i samarbete med Victoriahem och Samhällsbyggnadsbolaget som äger ett stort antal fastigheter i dessa områden.

Undersökningen skickas via SMS till boende som är mellan 16 och 84 år och genomförs under perioden 3 till 16 oktober. Enkäten finns på olika språk och besvaras via mobiltelefonen. Det tar ungefär fem minuter att besvara frågorna.

Fastighetsbolaget Victoriahem förvaltar ett stort antal bostäder i bland annat Skiftinge.

Trygghetsskapande insatser

– Vi tycker det är viktigt att få in synpunkter från de som bor i dessa stadsdelar. Om vi vet vilka platser som de boende tycker är särskilt otrygga blir det lättare för oss att prioritera var vi ska göra mer trygghetsskapande insatser, säger Eva Carlsson, brottsförebyggande samordnare på Eskilstuna Kommun.

Årby – en stadsdel där polisnärvaron varit mycket hög den senaste tiden.

Fler stadsdelar i framtiden

Liknande trygghetsundersökningar planeras att genomföras i fler områden i Eskilstuna under de kommande åren. Undersökningarna kommer sedan att genomföras med ett visst intervall för respektive område för att följa tendenser över tid.

Årby – en av de stadsdelar där invånarna nu uppmanas delta i trygghetsundersökningen.

Trygghet kan betyda olika saker

Eskilstuna Kommun menar att trygghet är en individuell känsla som påverkas av olika saker. Det kan vara en otrygghet att inte kunna hantera sin ekonomiska situation eller själv kunna påverka i sitt liv. Det kan också handla om vilken tillit och gemenskap som finns mellan människor i ett område eller i en familj. Men det kan också handla om oro för sin egen eller andras säkerhet, att inte behöva bevittna våld eller själv bli utsatt. Man kan läsa mer om trygghetsundersökningen på eskilstuna.se/trygghet.

Radio eFOLKET

I radioinslaget här nedan kan du höra Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S), om hur han ser på just trygghetsfrågan.

Kommunstyrelsens ordf. Jimmy. Jansson (S)

Läs också:

You May Also Like