Australien har folkomröstat – Säger nej till erkännande av ursprungsbefolkningen

En historisk folkomröstning har genomförts i Australien. Det handla om ett förslag att landets ursprungsbefolkningar ska erkännas i grundlagen och att inrätta ett rådgivande organ som ska tillfrågas i frågor som rör … Läs mer “Australien har folkomröstat – Säger nej till erkännande av ursprungsbefolkningen”

Read more