Aboriginen Stedman Sailor framför sitt folks flagga på Australia Day - eller invasionsdagen, som ursprungsbefolkningen kallar dagen som markerar britternas ankomst till landet. Bild från Utrikespolitiska institutets artikel.

Australien har folkomröstat – Säger nej till erkännande av ursprungsbefolkningen

En historisk folkomröstning har genomförts i Australien. Det handla om ett förslag att landets ursprungsbefolkningar ska erkännas i grundlagen och att inrätta ett rådgivande organ som ska tillfrågas i frågor som rör ursprungsbefolkningen.

Australiens urfolk (aboriginerna, min anmärkning) har levt på kontinenten i mer än 60 000 år innan de brittiska kolonisatörerna satte sin fot ‘down under’. Men den nuvarande grundlagen från 1901 nämner inte urinvånarna – de många aboriginska folk samt folk från öarna i Torres sund mellan Australien och Papua Nya Guinea”. (se lästips)

Från Ja-sidan, som kommer från den politiska vänstersidan, menade man:

Det handlar om respekt för australiska urinvånare. Det handlar om hur vi ser oss själva som nation. Men det handlar också om hur omvärlden ser oss”, säger Australiens premiärminister Antony Albanese.

Från Nej-sidan, som kommer från den politiska högern, har argumenten varit att förslaget, om det går igenom, skulle “splittra nationen och dela landet utifrån rastillhörighet”. Man menar också att det skulle leda till “onödig byråkrati”.

Australien har fått kritik från FN:s människorättsorgan för att släpa efter med genomförandet av urbefolkningsdeklarationen.

1967 fick aboriginerna medborgarskap och rösträtt i Australien

För att understryka hur “efterblivet” Australien är/har varit kan nämnas att vid en folkomröstning 1967 röstade 90 procent för “att aboriginerna skulle ses som en del av befolkningen”. 10 procent ville inte se aboriginerna som en del av befolkningen.

Att man över huvud taget folkomröstar om en sådan fråga är sjukt.

Resultatet av den folkomröstningen blev att aboriginerna, som funnits i Australien i 60 000 år, fick australiskt medborgarskap och rösträtt 1967.

Men så blev det inte. Med 60,2 procent av rösterna, mot 39,8 procent, röstade Australiens folk NEJ till att ge ursprungsbefolkningen detta erkännande i konstitutionen. Det innebär också ett NEJ till ett rådgivande organ som ska tillfrågas i frågor som rör ursprungsbefolkningens rättigheter. Rättigheter som nu är starkt eftersatta.

Kan lägga till att Australien “upptäcktes” av britterna i på 1600-talet. I slutet av 1700-talet började britterna använda landet som straffkoloni. Man börjande också öppna gruvor för att exploatera Australiens mineraltillgångar.

Idag står Australien för en stor del av världens uranbrytning.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like