– Ungdomar brukar drabbas i en lågkonjunktur eftersom de oftare har tillfälliga arbeten och mindre arbetslivserfarenhet, säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen…

Arbetslösheten fortsätter att stiga – Allt fler ungdomar arbetslösa

Arbetslösheten fortsätter att stiga i landet, och samtidigt ökar nu arbetslösheten bland ungdomar. I i slutet av februari var nästan 43.000 ungdomar arbetslösa.

I takt med en fortsatt uppgång av den totala arbetslösheten drabbas även ungdomar (18–24 år). I slutet av februari var 4000 fler ungdomar arbetslösa jämfört med samma månad förra året; sammanlagt handlar det om nära 43.000.

– Ungdomar brukar drabbas i en lågkonjunktur, eftersom de oftare har tillfälliga arbeten och mindre arbetslivserfarenhet. Samtidigt är flexibiliteten och rörligheten högre bland dem, vilket gör att arbetslösheten bland unga ofta minskar i ett rätt tidigt stadie när konjunkturen väl stärks, säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

Eva Samakovlis

Stora regionala skillnader

I slutet av februari var andelen arbetslösa ungdomar 7,9 procent. Dock skiljer sig arbetslöshetsnivån mellan länen. Västerbotten har den lägsta andelen på 5,2 procent. Gävleborg har den högsta på 12,9 procent.

– De geografiska skillnaderna speglar situationen på arbetsmarknaden i stort. När arbetslösheten stiger är det ett bra läge att utbilda sig för att bli mer attraktiv för arbetsgivare när väl arbetsmarknaden vänder uppåt igen, menar Eva Samakovlis.

Antalet arbetslösa personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen ligger nu på cirka 359.000, eller 6,8 procent av arbetskraften i Sverige.

Siffror för Sörmland

I Sörmland ökade arbetslösheten något jämfört med samma period förra året; från 8,8 procent till nu 8,9 procent. Även bland ungdomar har arbetslösheten ökat i Sörmland; från 10 procent till nu 11 procent.

Arbetsförmedlingen varslar – 160 tjänster berörs

Arbetsförmedlingens varsel berör 160 medarbetare. Att myndigheten varslar är en konsekvens av de ekonomiska förutsättningarna. Nedskärningarna berör inte de lokala arbetsförmedlingskontoren, säger man.

– Det är ett mycket tungt och tråkigt besked att behöva ge kompetenta medarbetare, men vi behöver anpassa oss efter de ekonomiska förutsättningarna, säger Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör på Arbetsförmedlingen.

Mikael Hvinlund

Merparten av varslen berör it-organisationen.

– Vi som arbetsgivare kommer att göra vad vi kan för att ge berörda ett bra stöd, säger Mikael Hvinlund.

Jämfört med förra året har Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag, det vill säga medel som ska gå till framför allt personal, minskat med drygt 250 miljoner kronor. Myndigheten behöver fortsätta anpassningen även för åren 2025 och 2026. Därför har myndigheten för i år infört en generell besparing på fem procent samt en fortsatt återhållsam rekrytering.

Kan omplaceras

Nu inleds arbetet med att tillsammans med de fackliga parterna utreda möjligheterna till omplacering inom myndigheten. Förhoppningen är att kunna behålla så mycket kompetens som möjligt inom myndigheten, säger man.

Läs också:

Regeringen och SD vill förändra reglerna för a-kasseersättningen till arbetslösa

Är 40 timmars arbetsvecka en naturlag?

Allt fler män arbetslösa

You May Also Like