Utvisningshotade Znar Bozkurt beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd

För några veckor sedan genomfördes flera manifestationer i Sverige med krav att Znar Bozkurt inte ska utvisas till Turkiet, utan beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

“Znar Bozkurt kom till Sverige 2014 som arbetskraftsinvandrare. Läs mer “Utvisningshotade Znar Bozkurt beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd”

Read more