Bild: Clker-Free-Vector-Images / pixabay.

Socialdemokratiskt möte om FN på ABF i Stockholm

Insändarskribenten Kjell Andersson tyckte sig se åtminstone lite ljus i mörkret då han igår besökte ett mötte där bland andra Jan Eliasson och Margot Wallström medverkade.

*****

På måndagskvällen anordnades ett seminarium om Förenta Nationernas roll i en mycket orolig värld. Platsen var ABF-huset  i Stockholm. Arrangörer av seminariet var Förutom ABF Stockholm Palmes Internationella Center samt LO-sektionen i Stockholm.

Det var flera hundra som hade samlats för att lyssna och få information om hur läget är nu för Moder Jord. Inbjudna gäster var Jan Eliasson, som bland annat har varit biträdande Generalsekreterare i FN, och Margot Wallström som har varit Utrikesminister samt EU kommissionär. Dessutom fanns i panelen Jesper Bengtsson som är ordförande för Svenska Penklubben, samt miljöforskaren Åsa Persson.

Det var en ganska dyster bild som de fyra inbjudna gästerna hade att förmedla om Världen av idag Det är en. Längd kriser som mänskligheten nu står inför inte bara kriget i Ukraina och klimatkrisen.Det är även en kris för Demokratin konstaterade panelen. Demokratin hotas nu på flera håll i världen av reaktionära och populistiska krafter så även nu i vårt eget land av den nyligen tillsätta regeringen …

Men Eliasson hade dock några förslag att komma med i det totala mörkret och det är att satsa på folkbildningen igen, det vill säga arbetarrörelsen nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen.Det var ju dom som byggde vårt land för cirka 100 år sedan och det är dags nu att göra om samma sak tyckte han Margot Wallström instämde och framhöll kvinnornas kamp för en fredligare värld. Hon syftade då på den nu pågående feministiska revolutionen i Iran. Med dessa kloka ord avslutades seminariet. Förhoppningsvis tog den månghövdade och i intresserade publiken med sig något positivt hem att fundera vidare på.

Kjell Andersson