Utvisningshotade Znar Bozkurt beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd

För några veckor sedan genomfördes flera manifestationer i Sverige med krav att Znar Bozkurt inte ska utvisas till Turkiet, utan beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

“Znar Bozkurt kom till Sverige 2014 som arbetskraftsinvandrare. Två år senare sökte han i stället asyl efter att dels kommit ut som homosexuell inför sin familj, dels för att han har kopplingar till det kurdiska socialdemokratiska partiet HDP. En av hans barndomsvänner hade fängslats för sitt politiska engagemang och Znar upplevde att han skulle råka ut för samma öde.

Efter en fem år lång asylprövning beslutade Migrationsverket i december 2021 att Znar skulle utvisas till Turkiet. Man ansåg att han inte hade skyddsskäl för att stanna. Dessutom hade den svenska säkerhetspolisen (Säpo) gjort en säkerhetsbedömning där man anser att han är ett hot.

Det framgår inte av beslutet, men enligt Znar beror det på att han varit politiskt aktiv i Turkiet, och Säpo hade i ett förhör frågat ut honom om hans kopplingar till PKK.

Znar Bozkurt har aldrig givits möjlighet att rättsligt bemöta bevisen från Säpo”, skriver Blankspot.

Nu har som sagt det hela tagit en ny vändning

Efter 55 dagar i Migrationsverkets förvar har han släppts fri och han har beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd på ett år. Dock kvarstår utvisningsbeslutet.

Men i andra liknade fall har det tidsbegränsade uppehållstillståndet förlängts ett år åt gången.

En av anledningarna till att han nu släppts och beviljats tillfälligt uppehållstillstånd är att “hot om tortyr eller illa behandling i Turkiet inte går att utesluta”.

Intressant är också att frisläppandet av Znar kommer mitt i förhandlingarna som pågår mellan Sverige och Turkiet, där Turkiet kräver att Sverige ska utvisa ett stort antal kurder, som enligt Turkiet är, eller misstänks vara, terrorister för att godkänna Sverige som Nato-medlem.

Intressant är också att Säpo:s anklagelser om terrorkoppling många gånger bygger på väldigt lösa grunder. Likaså att anklagelsegrunderna hålls hemliga så att den anklagade inte kan bemöta dem.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like