Foto: Steve Buissinne/Pixabay.

SD-regeringen har förklarat krig mot fredsrörelsen

I över hundra år har staten stöttat fredsrörelserna i Sverige genom ekonomiska bidrag. Sedan 2002 har dessa bidrag administrerats av Folke Bernadotteakademien (FBA) som är den statliga myndigheten ”för fred, säkerhet och utveckling” och som ligger under Utrikesdepartementet (UD) vars boss är utrikesminister Billström (M).

I ett så kallat ”regleringsbrev” från UD till FBA 22 december i år beordras att alla statliga bidrag till fredsorganisationerna dras in från och med 2024.

De senaste åren har det varit cirka 20 miljoner som fördelats på 18 organisationer.

Störst är Svenska Freds (Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen) som med en veckas varsel blir av med 2,7 miljoner:

Det här beslutet kan inte tolkas på något annat sätt än ett mycket allvarligt och medvetet försök från regeringen att tysta kritiska röster och folkligt engagemang för fred. Det är sorgligt och chockerande att regeringen kringskär möjligheterna för en nyanserad och pluralistisk debatt i säkerhetspolitiska frågor….

I dessa tider av sällan skådad upprustning är det viktigare än någonsin att det finns röster som vågar, och har möjlighet att granska och ifrågasätta. Det är ett häpnadsväckande beslut som riskerar att slå undan benen för oss och andra röster som förespråkar nedrustning, konfliktförebyggande och fredlig konflikthantering. Beslutet måste ses som en medveten politik från regeringen för att minska det demokratiska utrymmet för det civila samhällets arbete”, säger Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska Freds. (se lästips)

Bland övriga organisationer som nu går miste om det statliga stödet kan nämnas:

  • Svenska läkare mot kärnvapen
  • Kristna Fredsrörelsen
  • Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet
  • Svenska läkare mot kärnvapen
  • Reportrar utan gränser
  • Emmaus Stockholm
  • Latinamerikagrupperna
  • Palestinagrupperna
  • Föreningen Ordfront

I en kommentar till regeringens regleringsbrev skriver FBA:

Bredden av verksamhet och projekt som genomförts under åren med hjälp av FBA:s stöd till civilsamhället är enormt stor och har fyllt en viktig funktion. Både vad gäller att sprida kunskap och att upprätthålla en levande dialog om fredsfrågor….

Genom stödet till civilsamhället har ett omfattande folkbildningsarbete genomförts i Sverige i frågor som rör internationell fred och säkerhet, säkerhetspolitik, nedrustning, ickespridning och klimatsäkerhet….

Beslutsfattare och politiker har i vissa fall också försetts med faktaunderlag som bidragit till att lyfta freds- och säkerhetsfrågor på den politiska agendan”, skriver FBA:s generaldirektör Per Olsson Fridh. (se lästips)

Kan lägga till att Per Olsson Fridh har ett förflutet som riksdagsledamot för Mp och som biståndsminister. Från april 2022 är han generaldirektör för Folke Bernadotteakademien. Hans kommentar till regeringens regleringsbrev är vad jag förstår en tydlig kritik mot SD-regeringen. Så nu är frågan hur länge han får sitta kvar som generaldirektör. Regeringen vill ju ha ”trogna tjänare”. Nu ska han alltså bli Billströms”fredsbefrämjande sekonder åt Nato, EU och FN”.

Billström som i sin tur är Erdogans lydiga knähund i Nato-processen.

Billström, Kristersson med flera som kryper för Erdogan. Regeringen börjar likna en kennelklubb som satsar på att avla fram knähundar.

I en kommentar från Svenska läkare mot kärnvapen säger organisationens generalsekreterare Josefin Lind:

Vi kan inte se det på annat sätt än att regeringen vill tysta röster för fred, säkerhet och nedrustning”.

SD-regeringen är uppenbarligen inte intresserad av vad fredsrörelsen har att bidra med ”för att lyfta freds- och säkerhetsfrågor på den politiska agendan”

I en kort kommentar ”förklarar” utrikesminister Tobias Billström (M) varför regeringen nu försöker strypa fredsrörelsen:

Beslutet om att dra ner stödet handlar om att renodla Folke Bernadotteakademins verksamhet så att myndigheten kan fokusera på sina kärnuppgifter så som fredsfrämjande sekonderingar till EU, FN och Nato

Det är en bortförklaring som heter duga. Enligt Billström är det nu Nato som ska ta över fredsrörelsernas roll. Och FBA ska koncentrera sig på att vara ”sekonderna i ringen” som ska sekondera Nato, EU och det alltmer lamslagna FN.

Den här ekonomiska attacken mot fredsrörelserna är jämförbar med SD-regeringens attacker med nedskärningar av stöden till studieförbunden och Folkhögskolorna.

Ett led i en medveten politik som går ut på att bana väg för ett alltmer polariserat, hårdare och omänskligare samhälle där olika grupper av människor ska ställas mot varandra. Där det är ”vi” mot ”dom”.

Lästips:

Regeringen kapar stöd till fredsorganisationer: RIKTAD ATTACK MOT KRITISKT GRANSKANDE RÖSTER – Svenska Freds 2023-12-22
Underlag – FBAs stöd till civilsamhället – Svenska Freds 22 december 2023
Nya besked från regeringen: FBA ska inte längre ansvara för stöd till civilsamhället – Folke Bernadotteakademien. (handlar om regeringens regleringsbrev)
Det luktar riktigt illa när regeringen stoppar stödet till Svenska Freds – Dagens ETC 22 december 2023
Folke Bernadotteakademien – Wikipedia

Rolf Waltersson

You May Also Like