Vinster i välfärden; del 3 av 3

del 1 av 3
del 2 av 3
(denna artikel)

I utredningen Ordning och reda i välfärden föreslås åtgärder för hur vinstuttag ur välfärden ska kunna begränsas. Många trodde att utredningen skulle föreslå ett utdelningstak, men så blev det inte.

I stället siktar man in sig på rörelseresultatet, det vill säga vad som blir kvar när kostnaderna dragits från intäkterna. Skälen till valet av denna reglering är enligt utredningen att det bland annat är lättare att kringgå en utdelningsbegränsning.

Förslaget i korthet:

  • Endast juridiska personer som har fått tillstånd ska ha rätt att ta del av offentlig finansiering för att bedriva verksamhet inom välfärdssektorn.
  • Dessa företag får högst ha ett visst rörelseresultat i förhållande till det operativa kapitalet. Rörelseresultatet är ett mått på det bidrag som rörelsens operativa verksamhet ger.
  • Det maximalt tillåtna rörelseresultatet sätts till den statslåneränta som gällde vid föregående räkenskapsårs utgång med ett tillägg på sju procentenheter.
  • För att hindra kringgående av reglerna ska inga värdeöverföringar från den juridiska personen få göras utöver det tillåtna rörelseresultatet, t ex genom att ta ut mycket höga löner.

Det här framstår ju som väldigt tekniskt men för att förtydliga så handlar förslaget inte om sju procent av omsättningen utan om sju procent på det kapital som man i förekommande fall själv satsat utöver den offentliga finansieringen.

Här följer ett antal reaktioner på förslaget:

”Regeringen behöver stoppa utredningens förslag om att stoppa valfriheten i papperskorgen, annars väljer man ideologi före elevernas skola och de äldres omsorg.”
Centerledaren Annie Lööf 7 november

”Med den lösning som Ilmar Reepalu presenterar skulle 4‚5–5 miljarder kunna återföras till välfärden varje år. Enligt Kommunals beräkningar skulle det motsvara cirka 12 000 heltidstjänster i välfärden.”
Tobias Baudin, ordförande Kommunal 8 november

”Det här är Trump-politik: Man har hittat på ett problem som inte finns…”
Håkan Tenelius, Vårdföretagarna 8 november

”All makt åt Vänsterpartiet. Löfven prioriterar Vänsterpartiet före valfriheten.”
Timbros VD Karin Svanborg-Sjövall 8 november

”Det innebär en skarpare reglering än vad man kan tro”…”Samtidigt kan man undra om inte andra vägar hade varit enklare och effektivare, som att bara tillåta non-profit-aktörer.”
Kent Werne, ETC 10 november.

”Förslaget från Välfärdsutredningen är infernaliskt. Vinsttaket är utformat på ett sätt som gör det till ett vinststopp. Det hade varit hederligare att föreslå ett totalt förbud för privata välfärdsföretag.”
Näringslivstoppar i Dagens Industri 22 november

”En kampanj för ett vinststopp på runt 10 procent kommer att vara oerhört svårt, för att inte säga helt orealistiskt, att mobilisera kring i valkampanjen.”
Maria Sundvall, Internationalen 1 december

”Cirka 4 500 välfärdsföretag i Sverige kommer att avvecklas tämligen omedelbart eftersom de i praktiken med Reepalus strypkoppel, inte kommer att kunna göra någon vinst över huvud taget.”
Aktiebolagsordförandena Rune Andersson och Carl Bennet, Aftonbladet 10 december

Under Socialistiskt forum ställdes en publikfråga om det ändå inte hade varit bättre att föreslå ett totalt förbud av aktiebolag i välfärden, varvid utredaren Ilmar Reepalu svarade att ”då skulle vi få möta argument om Nordkorea”.

Nu är utredningsförslaget ute på remiss och det återstår att se vad regeringen kommer att göra efter det. En regeringsmedlem, Peter Eriksson, har i vart fall vädrat missnöje, vilket fick Dagens Industri den 29 november att sätta rubriken ”MP-topp sågar Reepalus utredning.”

Tommy Jansson

del 1 av 3
del 2 av 3
(denna artikel)

You May Also Like