Vad ska hända med Torshällas självstyre?

Torshälla har en lång tradition som stad. Nästa år är det 700 år sedan Torshälla fick sina stadsprivilegier, och är därmed en av Sveriges äldsta städer.
Lagom inför detta jubileum lägger majoriteten i Eskilstuna kommunfullmäktige fram ett förslag som drastiskt kan komma att förändra detta självstyre, om ock begränsat, som Torshälla har genom sin stadsnämnd...

Läs mer