VIKTIGT: OAS ljög om valfusk i Bolivia!!

Därför påstår jag att de ljög åtminstone tre gånger!

Artikelförfattare: Mark Weisbrot, Market Watch 191119.

Artikeln tidigare (20/11) publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

Översättning till svenska: Zoltan Tiroler.

OAS ljög om valet i Bolivia och agerade för blodig statskupp. Fakta visar ingenting misstänkt i presidentvalet i Bolivia där Evo Morales vann med drygt tio procent fler röster än närmaste medtävlare.

Vad är skillnaden mellan en ren lögn – att påstå att något är fakta fast man vet att det är falskt – och en medveten förvrängning som har samma resultat? Nedan ett exempel på hur gränsen mellan de två utraderas till en punkt där skillnaden försvinner. Och konsekvenserna är allvarliga: denna förvrängning, eller lögn, har redan spelat en viktig roll i en militärkupp som ägde rum i Bolivia förra veckan. Militärkuppen störtade president Evo Morales regering innan hans mandatperiod var slut. En mandatperiod som han 2014 var blev demokratiskt vald till, vilket aldrig ifrågasatts från något håll.

Mer våld och ett eventuellt inbördeskrig kan bli följden

OAS, De Amerikanska Staternas Organisation, skickade en valobservatörsgrupp till Bolivia som fått förtroendet att övervaka valet den 20 oktober. Dagen efter valet, innan alla röster räknats, släppte OAS en pressrelease där de annonserade sin “djupa oro och förvåning i den drastiska och svårförklarade förändringen i trenden från de preliminära resultaten.

OAS refererade till en inofficiell “snabbräkning” av röstresultaten som gjordes av inhyrda personer som med intervall registrerade resultat utifrån tillgängliga röstningslängder. 19.40 på valdagen hade de rapporterat cirka 84 procent av rösterna. Därefter slutade de att rapportera i 23 timmar (mer än det som nämns nedan). När de återupptog rapporteringen var resultatet från 95 procent av rösterna räknade. Morales´ ledning hade ökat från 7,9 procent före uppehållet till lite över 10 procent. Marginalen är viktig eftersom för att vinna utan en andra valomgång måste en kandidat antingen ha över 50 procent av rösterna eller minst 40 procent med minst 10 procents marginal till tvåan. Marginalen, som växte till 10,6 procent när den officiella räkningen var gjord, betydde att Morales vann utan en andra valomgång.

Så om du har någon erfarenhet av val (eller kanske bara aritmetik):

Vad är det första du vill veta om rösterna som kom efter uppehållet?

Först vill du veta om folket i de områdena skiljer sig från folket från valkretsarna i de första 84 procenten.

Sedan vill du veta om förändringen var plötslig eller om den var gradvis, en trend som fortsatte efter hand som räkningen fortsatte.

Du kanske till och med skulle vilja veta svaren på dessa två frågor innan du uttrycker “djup oro och förvåning” över vad som hände! Särskilt om det sker i en polariserad situation som redan höll på att bli våldsam.

En blick på data visar att förändringen i Morales´ ledning faktiskt var gradvis och kontinuerlig. Marginalen började öka flera timmar innan uppehållet i rapporteringen av snabbsammanräkningen. Du kan se det i diagrammet över resultaten. Varför hände detta? Svaret är enkelt och inte ovanligt: folket i de områden som rapporterades senare var mer för MAS (Morales parti, Movimiento Al Socialismo) än de områden som rapporterats tidigare. Det förklarar den gradvisa och kontinuerliga ökningen av Morales ledning och som gjorde att rösterna efter avbrottet gjorde att han kammade hemsegern redan i första omgången.

OAS har publicerat två pressreleaser, en preliminär rapport och en preliminär revision av valet. Hur många av dessa innehöll hänvisningar till den nedvärdering av valresultatet som “djup oro och förvåning” uttrycker? Tre. Hur många innehöll något om skillnaden i procent av MAS/Morales röster i områden som redovisades senare jämfört med de som redovisades tidigare? Noll.

För en mer kraftfull statistisk analys så kan vi projicera de återstående (och därmed totala antalet) röster på basen av de första 84 procenten som rapporterades. Och – ingen överraskning här inte – Morales´ förutsägbara marginal baserad på de förtsta 84 procent av inrapporterade röster visar sig hamna på lite över 10 procent!

Det är svårt, ja omöjligt att tro att OAS utsända, och deras överordnade i OAS Department of Electoral Cooperation and Observation, kände “djup oro och förvåning” och skulle vara för inkompetenta för att ens kolla dessa data.

Därför påstår jag att de ljög åtminstone tre gånger: i den första pressreleasen, den preliminära rapporten och i den preliminära revisionen. Därför betraktar jag med stor skepticism påståendena i den preliminära revisionen och senare publikationer – om de inte kan verifieras av oberoende undersökare utifrån data som är tillgängliga. Och OAS är inte alls oberoende, med Trumpadministrationen som aktivt arbetar för denna militärkupp och USA som har fler högerregeringar som allierade i OAS än vad de hade för några år sedan. För att inte nämna att USA står för 60 procent av OAS budget. OAS har på ett horribelt sett missbrukat sitt uppdrag i valövervakning tidigare för att hjälpa till att vända resultat så att USA och dess allierade blir nöjda. Det värsta exemplet är Haiti 2000 och samma land igen 2011.

(Se också eFOLKET 20/11 – Macri and the US Involvement in the Bolivian Coup Starting to Emerge )

Fler indicier: Under de senaste veckorna har OAS vägrat att svara på frågor från journalister om sina uttalanden och rapporter sedan valet. Kanske är de rädda att en nyfiken reporter skulle fråga: Finns det skillnader i politisk uppfattning mellan folk som bor i områden där rösträkningen rapporteras senare än där det rapporteras tidigare? Förklarar inte det hur Morales ledning ökade till över 10 procent från de pro-Morales områdena där valet rapporterades senare? Tittade ni över huvud taget på den möjligheten?

Eftersom jag är ekonom så tror jag på lockbeten: Jag erbjuder 500 dollar till den förste journalisten som kan få ett svar på dessa frågor från en tjänsteman i OAS. Även om det visar sig vara lögn.

Diagrammet visar att Evo Morales´ ledning (ljusblå prickar) och hans parti MAS (mörkblå pricar) stadigt ökade i stort sett under hela rösträkningen. Det förekom inte någon plötslig och drastisk uppgång precis i slutet för att han skulle komma över 10 procent.

Mark Weisbrot, Market Watch 191119

The OAS lied to the public about the Bolivian election and coup

You May Also Like