Jonas Sjöstedt.

V: Avsätt arbetsmarknadsministern om inte privatiseringen av arbetsförmedlingen stoppas

Om inte regeringen inom två veckor tillmötesgår ett antal krav är Vänsterpartiet berett att rikta misstroende mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Moderaterna och Sverigedemokraterna är öppna för att stödja Vänsterpartiet och Kristdemokraterna stänger ingen dörr. Eva Nordmark säger att Vänsterpartiet ställt sig bakom förändringen av AF genom att rösta för regeringen Löfven.

Vid en presskonferens 21 november meddelade partiledaren Jonas Sjöstedt och Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson, att det är dags att ta i med hårdhandskarna mot regeringens undfallenhet när det gäller att låta nyliberala dogmatiker i Centerpartiet slå sönder Arbetsförmedlingen.

– Vänsterpartiet kräver att privatiseringsexperimentet med Arbetsförmedlingen stoppas. Går inte regeringen med på våra krav kommer vi att agera för att riksdagen avsätter arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, säger partiledaren Jonas Sjöstedt.

Han framhåller att det här är ett experiment som marknadsfundamentalisterna i Centerpartiet drivit igenom, och anser att det är anmärkningsvärt Stefan Löfven vikt ner sig fullständigt.

Arbetsförmedlingen har redan drabbats av neddragningar till följd av att Moderaternas och Kristdemokraternas budget röstades igenom av riksdagen. Neddragningarna har lett till att personer som ska skrivas in i olika åtgärder inte längre har någonstans att vända sig. Det handlar i första hand om nyanlända och långtidsarbetslösa.

Samtidigt har kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd ökat kraftigt. Enligt Sveriges kommuner och landsting kan hela ökningen kopplas ihop med Arbetsförmedlingens neddragningar. Även funktionsnedsatta har hamnat i kläm.

– I det läget vill regeringen genomföra ett privatiseringsexperiment som inte ens regeringen Reinfeldt vågade sig på. Då slutade det med att Arbetsförmedlingen drog till sig ekonomiska brottslingar, bedragare som erbjöd hypnos och i några fall till och med misstänkta terrorfinansiärer, säger Ali Esbati.

Vänsterpartiet presenterar fem krav som stoppar nedmonteringen av Arbetsförmedlingen. Om regeringen inte går V till mötes kommer man att agera för att riksdagen fattar beslut om misstroende mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

  • Regeringen måste slopa kravet om att ett eventuellt nytt system för fristående aktörer måste vara baserat på LOV, lagen om valfrihet.
  • Regeringen måste tillföra ett extra ekonomiskt tillskott för att stabilisera Arbetsförmedlingens pågående verksamhet under våren 2020.
  • Regeringen måste visa en ekonomiskt och tidsmässigt preciserad plan för att stoppa de massiva kontorsnedläggningarna och tillförsäkra en rimlig fysisk närvaro för Arbetsförmedlingen över hela landet.
  • En plan inklusive eventuella nödvändiga beslut i lag eller förordning, för att bevara och utveckla Arbetsförmedlingens specialkompetenser gällande särskilda behov och stöd för funktionshindrade.
  • En eventuell reformering av Arbetsförmedlingen måste utredas färdigt i alla relevanta avseenden inklusive kostnadsberäkningar och övergångsplaner, innan arbete med ändrad struktur inleds. En analys av hur kommunernas arbetsuppgifter och ekonomiska situation påverkas utgör en avgörande del.

Moderaternas gruppledare i riksdagen, Tobias Billström, säger att regeringen och stödpartierna är på väg att genomföra en ogenomtänkt och illa förberedd reform.

– Det finns ingen majoritet för den, och jag utgår från att regeringen nu drar i bromsen, tänker om och gör rätt. Just där tycker vi och V lika.

Sverigedemokraterna kommer sannolikt stödja Vänsterpartiet.

– Vi vill avsätta alla ministrar som går att avsätta i den här regeringen, så det är mycket sannolikt att vi hakar på en sådan eventuell misstroendeomröstning, säger Jimmie Åkesson.

Kristdemokraterna utesluter inte att stödja ett misstroende, enligt Sofia Damm, i arbetsmarknadsutskottet.

Tillsammans skulle Vänsterpartiet och det “konservativa blocket” få majoritet i riksdagen för att få igenom ett misstroende mot Eva Nordmark.

Arbetsmarknadsministern kallar Vänsterpartiets agerande för “politiskt tjafs” och är frågande då hon menar att V släppt fram Januariavtalet, där det står att Arbetsförmedlingen ska förändras.

– Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet visste om när de röstade för den här regeringen exakt hur punkten som rör Arbetsförmedlingen ser ut, säger Eva Nordmark.

Hon tycker också att det vore intressant att veta vad Vänsterpartiet har för alternativ tillsammans med M, KD och SD.

Jonas Sjöstedt framhåller att Vänsterpartiet aldrig ställt sig bakom januariavtalet innefattande de delar som handlar om Arbetsförmedlingen.

– Vi förhindrade att det blev en blåbrun regering och det var viktigt eftersom den politiken hade varit värre. Men detta betyder inte att vi har godkänt den här politiken. Vårt mål är att stora delar av det här januariavtalet aldrig kommer att bli verklighet, sade han i anslutning till partiets vänsterdagar nyligen.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like