Linda Karlsson på Folkhögskolan i Eskilstuna… (Foto: Peter Widén)

Boliviamöte arrangerades i Eskilstuna

Linda Karlsson berättade om Bolivia på ett möte arrangerat av Latinamerikagruppen i Eskilstuna.

Söndagen den 20 november gästades Eskilstuna av Linda Karlsson från Latinamerikagrupperna. Mötet i Folkhögskolans lokaler arrangerades av Latinamerikagruppen i Eskilstuna. Linda bor i Uppsala, men föredraget handlade om hennes tid som praktikant i kvinnoorganisationen Bartolina Sisa i Bolivia.

Latinamerikagrupperna samarbetar med olika folkrörelser i Latinamerika som Via Campesina (ett bondenätverk som finns i hela världen), med ursprungsfolksorganisationen Waqib Kej i Guatemala och i Bolivia med kvinnoorganisationen Bartolina Sisa. Organisationen är uppkallad efter en historisk person med just detta namn. Bartolina Sisa levde på 1700-talet och ledde tillsammans med sin man Tupac Amura och andra ett ursprungsfolkens uppror mot det spanska kolonialväldet – ett uppror som trots att det var väldigt omfattande slutligen slogs ner.

Idag är Bartolina Sisa en massorganisation och en av de viktiga delarna av det block som utgör grunden för det nuvarande regeringspartiet MAS (Movimiento al Socialismo, Rörelsen för Socialism).

MAS bildades av olika rörelser på 1990-talet. Bartolina Sisa var en av dem. Man vann valet 2006 och har regerat sedan dess med undantag av perioden november 2019 till november 2020. 2019 genomförde nämligen högern en statskupp. Ett år senare kunde de folkliga krafterna framtvinga ett val och MAS återkom till makten.

Linda arbetade under sin fem månader långa praktik med Bartolina Sisa i huvudstaden La Paz. Hon berättade att hon och de övriga praktikanterna fick delta i både interna möten och utåtriktade aktiviteter. Bartolina Sisa är aktivt i kampen mot högern som ingalunda gett upp efter senaste valnederlaget. Högern genomför demonstrationer som i sin tur möts av Bartolina Sisa och andra vänster krafter.

Linda Karlssons berättelse följdes av frågor och diskussion. Sammantaget en mycket intressant och informativ träff. Latinamerikagruppen fortsätter med att organisera möten om läget i olika Latinamerikanska länder.

Peter Widén

You May Also Like