Vänsterpartiets ekonom Åsa-Pia Järliden redogjorde för trenderna i ekonomin och Vänsterpartiets förslag. Foto: Rolf Waltersson.

Vänsterpartiekonom föreläste på ABF i Eskilstuna

Torsdag 1:a juni gästades Eskilstuna av Vänsterpartiets ekonom Åsa-Pia Järliden. Sedan en tid tillbaka arbetar hon med Vänsterpartiets riksdagsgrupp, och där främst med arbetet att ta fram partiets alternativbudgetar. ABF:s stora mötessal var välfylld, och mötesdeltagarna fick ta del av en gedigen genomgång av partiets aktuella förslag inom området ekonomisk politik och skatter.

Åsa-Pia berättade att hon i många år arbetat som ekonom på LO. Fackföreningsrörelsen är ju tämligen tätt knuten till det socialdemokratiska partiet, men Åsa-Pia menade att det varit så att (S)-ledningen i regel helt har ignorerat de mer radikala förslagen som LO-ekonomerna och LO presenterat. Och så är det nu också. Genom att gå över till Vänsterpartiet upplevde Åsa-Pia att hon hamnade i ett parti vars syn på den ekonomiska politiken bättre harmoniserar med vad hon själv står för.

I sin genomgång av Vänsterpartiets syn på ekonomin och skattepolitiken ställde hon den i kontrast till den nyliberala politik som den borgerliga regeringen står för. En politik som gynnar samhällets välbeställda och som hårt drabbar arbetare och låginkomsttagare.

Kvällen var en del i en föreläsningsserie som Vänsterpartiet kommer att genomföra.

Åsa-Pia Järliden (till höger) tillsammans med Helena Harilena Andersson Tsiamanis från (V) i Eskilstuna. Helena fungerade som mötesledare och höll ordning på diskussionen. Foto: Rolf Waltersson.

You May Also Like