Våga vara socialister, Vänsterpartiet!

Ledarredaktionen för tidningen Internationalen är bekymrad över Vänsterpartiets kursändring under valrörelsen. Tidningen Internationalen är organ för vänsternätverket Socialistisk Politik, och många inom det nätverket är också medlemmar i Vänsterpartiet. Artikeln nedan har tidigare varit publicerad som ledare i Internationalen.

*****

Den 28 juli inföll Earth offshoot day, dagen på året då vi har förbrukat jordens förnybara resurser, något som sker tidigare och tidigare för varje år. För Sveriges del inföll den redan i april.

Värmeböljor och skogsbränder har de senaste veckorna rasat i Europa. Klimatförändringarnas effekter blir mer och mer synliga och svåra att avfärda – även för den mest inbitna konspirationsteoretikern. Att vi tömmer våra resurser likaså. Ändå händer förvånansvärt lite.

Ungefär samtidigt som Earth offshoot day inföll så tecknade EUs medlemsländer ett avtal för att dra ned sitt användande av naturgas med 15 procent för att minska beroendet av Ryssland. Detta som sagt inte som en sanktion mot Ryssland utan tvärt om för att kunna bunkra gas inför vintern, minska beroendet av rysk gas och ge en viss resiliens mot det ryska gasvapnet.

De europeiska staterna är alltså så fast i vårt fossilberoende att de mitt under brinnande krig endast kan enas om en minskning på 15 procent, och det med många undantag. Vi fortsätter att med ena handen finansiera Putins krig genom köp av gas och olja, samtidigt som den andra handen skickar vapen till Ukraina. Inte ens under ett krig och i ett på alla sätt akut klimatläge lyckas vi alltså i någon större grad minska på utsläpp av växthusgaser och användandet av fossila energikällor.

Det kommer inte att gå att vända klimatförändringarna under kapitalismen. Klimatförändringarna är nämligen inte individuella problem som kan lösas genom förändrad konsumtion. Katastrofen är inbyggd i systemet.

Vänsterpartiet är det enda riksdagspartiet som strävar efter ett annat samhälle, ett annat system. Det enda partiet i Sveriges riksdag med en inneboende förmåga, utifrån sin socialism, att komma med lösningar på klimatkrisen. Just därför blir det än viktigare att Vänsterpartiets ledning inte tonar ner socialismen, utan tvärt om sätter den i främsta rummet.
Att inte bara fokusera på parlamentarismen och vad som verkar möjligt att få igenom under kommande mandat­period.

LÄS OCKSÅ: Vart går Vänsterpartiet?

I den socialistiska arbetar­rörelsens ungdom brukade målet ibland delas i ett maxi- och ett miniprogram – en uppdelning mellan dagskrav och mer system­överskridande krav. Den rörelse Internationalen och Socialistisk Politik härstammar ifrån brukar istället lyfta fram vikten av det vi kallar för övergångskrav. Krav som är dagskrav men på samma gång pekar på ett annat samhälle.

Genom att ställa krav som ligger nära människors vardag, så kan vi flytta fram positionerna för ett annat och bättre samhälle, få med oss människor i kampen och få bort apatin och handlingsförlamningen.

När kraven både ställs i de folkvalda för­samlingarna och drivs på av aktiva folkrörelser kan vi slå upp sprickor i systemets betongmurar. Då kan vi ställa djärvare krav.

Skogsbränder och värmerekord visar att klimatfrågan i allra högsta grad är en dagsfråga med påverkan på människors liv och vardag här och nu. Samtidigt är det en fråga som bara kan lösas genom ett annat samhälle, ett annat system.
Låt oss lyfta blicken, våga se och föra fram en bild av ett annat samhälle.

Ledarredaktionen
Internationalen

You May Also Like