Gustavo Petro, Colombias nya president, som inte går i USA ledband.

Vad ska USA nu hitta på för ursäkt för att koppla Kuba till terrorism?

Milagros Pichardo, Granma 220818
(Övers: Christine Vaple)

Artikeln tidigare (22/8) publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida

Det faktum att Colombias nya regering erkänner ELN-delegationen på Kuba som legitim för fredsprocessen gör att Vita huset inte har någon förevändning för att behålla ön på “sin lista” över länder som sponsrar terrorism.

Bara nio dagar innan USAs dåvarande president Donald Trump lämnade sitt ämbete 2021 återinförde han Kuba på listan över länder som sponsrar terrorism.

Han behövde en rättslig motivering för återinförandet och hänvisade därför till Kubas avslag på en begäran om utlämning av medlemmar av Colombias Nationella befrielsearmé (ELN) efter en bombning av en polisskola i Bogotá i januari 2019.

I sitt uttalande avvisade de Kubas status som garant i fredssamtalen, först mellan regeringen och Colombias revolutionära väpnade styrkor-Folkets armé (FARC-EP), som avslutades med det historiska fredsavtalet från 2016, och sedan med medlemmar i ELN, som befunnit sig i vårt land sedan 2018.

Vad var det som hände då?

För det första: ELN-medlemmarna kom inte till Kuba på flykt, utan med behörigt tillstånd från den colombianska staten.

Colombias president Gustavo Petro, vars regering nu erkänner den colombianska vänsterrörelsen ELN:s delegation på Kuba.

För det andra: Colombia avbröt inte bara dialogen med ELN utan ignorerade också ett tidigare överenskommet protokoll för att avbryta dialogen, avlegitimerade dialogdelegationen och utfärdade arresterings- och utlämningsorder mot dem.

För Kuba var det motsägelsefullt att Colombias regering vid flera tillfällen, både offentligt och privat, erkände den roll som Kuba spelade som garant i fredsprocessen med FARC-EP och ändå ignorerade de avtal som undertecknats med vårt land, också som garant, i fredsprocessen med ELN.

Iván Duques regering upphävde alla framsteg som gjordes i förhandlingarna, misstolkade Kubas roll och försökte lura det internationella samfundet. USA har – som vanligt – utnyttjat sammanhanget för att fatta detta beslut, vilket inte bara har begränsat möjligheterna till ett närmande till den nya regeringen, utan också orsakat oöverskådlig skada för den kubanska befolkningen. För att inte tala om hur omoraliskt det är att USA stämplar andra som terrorister.

Enligt uppgifter i juni 2021 från Johana Tablada, biträdande generaldirektör för USA-avdelningen vid Kubas utrikesministerium, innebär “konsekvenserna för de länder som finns med på den falska listan begränsad export, avskaffande av vissa handelsförmåner och krediter i internationella finansorgan samt förbud mot vapenexport”.

Spanskspråkiga BBC förklarade att i och med denna ensidiga kvalificering har finansinstitut ytterligare en anledning att undvika verksamhet med Kuba, försäkringsbolag kan dra in täckningen för transaktioner och det blir en noggrannare granskning av verksamheten med landet, vilket kommer att leda till att färre regeringar och företag går med på att ha en normal relation med Kuba.

Dessutom kan länder som är flaggade inte få tillgång till lån från Internationella valutafonden eller andra globala institutioner. För USA-företag är det också ett hinder för möjligheterna att exportera, importera eller tillhandahålla tjänster till vårt land.

I Kubas fall lades dessa sanktioner till den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad som har strypt den kubanska ekonomin i mer än sex decennier. USAs fientlighet fortsätter, även om det styrande partiet byter färg.

Något har dock förändrats, men i Colombia. Den nuvarande regeringen har förklarat att ELNs dialogdelegation på kubansk mark är legitim och begär inte längre att de ska utlämnas, utan att de ska sätta sig ner igen för att förhandla. Dessutom erkänner Gustavo Petros administration Kuba som ett “fredligt territorium” och beklagar att landet finns med på listan över länder som sponsrar terrorism.

Vilket argument ska USA nu hitta på för att ha kvar Kuba på sin påhittade lista?

Milagros Pichardo, Granma 220818
(Övers: CV)

¿Qué se inventará EE. UU. para vincular a Cuba con el terrorismo?

Läs mer:

Petro gjorde på 48 timmar vad Duque inte gjorde på fyra år

Kuba välkomnar förhandlarna om fredsavtal i Colombia

Norge kritiserar USA för terrorstämpling av Kuba

 

You May Also Like