Aktiebolaget Sverige

Jag lyssnade till Ring P1 idag, 26 augusti. En inringare använde gång på gång uttrycket “Aktiebolaget Sverige”, att vi måste ha en stark regering som styr “Aktiebolaget Sverige”.

Sverige är inget aktiebolag även om vi i allt större utsträckning är på väg att bli det i och med utförsäljning och privatisering av offentliga verksamheter som nu drivs som aktiebolag.

Ett aktiebolag har vinsten som mål. Den verksamhet man bedriver är medlet för att nå målet som är största möjliga vinst

Inom den offentliga sektorn som ansvarar för skola, vård, omsorg med mera är det verksamheten som är syftet. Pengarna är endast ett medel, men ett viktigt medel, för att bedriva vård, skola, omsorg med mera.

Jag har visserligen hört en förvaltningschef här i Eskilstuna säga: “En kommun är som vilket företag som helst”.

Men har man den uppfattningen har man fått allt om bakfoten och är knappast lämplig styra över kommunal verksamhet.

En annan stor skillnad är att inom den offentliga sektorn är det vara öppenhet och insyn i verksamheten. Vem som helst kan gå in och läsa möteshandlingar och protokoll. Man kan se hur olika ledamöter röstat när det varit delade meningar i frågor.

Men det betyder inte att allt är frid och fröjd inom all offentlig verksamhet. Vi har sett alltför många exempel på hur man försöker mörka och lägga locket på för att obekväma sanningar inte ska komma upp i ljuset. Vi har sett hur chefer gått ut och uppmanat anställda att inte tala med media med motiveringen “Det är ju vi som styr verksamheten som vet mest”.

Därför har vi nu fått en “visselblåsarlag” som ska skydda anställda från att bli trakasserade och straffade om/när de avslöjar missförhållanden på sin arbetsplats.

Och nu när det är val 11 september väljer vi  ledamöter till riksdag, regioner (landsting) och kommuner i fria och allmänna val där “varje man har en röst”

I aktiebolag har ägarna rösträtt. Och ju fler aktier en ägare har desto fler röster. Där råder ingen demokrati när det är pengarna som styr. Den nya visselblåsarlagen som nu trätt i kraft gäller även privata arbetsgivare med över 250 anställda (se lästips).

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like