USA:s katastrofala ojämlikhet

De enorma och snabbt ökade klyftorna i USA har nått så extrema – och även för den egna befolkning ofattbara – nivåer, att detta går att jämföra med samhällen som kollapsat och där befolkningen gjort revolution; som i till exempel Frankrike 1789 och i Ryssland 1917.

En undersökning visar att 90 procent av medborgarna i USA anser att förmögenhetsklyftorna i landet är för stora. Men ännu tycks dock medvetandet vara väldigt litet om hur djupa klyftorna i verkligheten är.

En organisation i USA som heter People’s Policy Project har kartlagt ojämlikheten i USA. Man har också utfrågat 5 000 invånare i landet om hur stora de tror att inkomstskillnaderna är och hur stora de anser att rimliga inkomstskillnader borde vara. Resultatet av deras undersökning visar att medborgarna i USA anser att dagens inkomstskillnader är för stora. De skulle vilja se minskade inkomstskillnader.

Undersökningen visade att de tillfrågade ansåg att de rikaste femte-delen av landets befolkning förmodligen ägde över 50 procent av USA privat förmögenhet. Drygt 90 procent av de tillfrågade ansåg dessutom att det var rimligt att den rikaste femte-delen ägde högst cirka 30 procent av förmögenheten.

I verkligheten äger den rikaste femtedelen av befolkningen i USA omkring 80 procent av landets totala privata förmögenhet. Enbart den rikaste hundradelen av USA befolkning äger cirka 30 procent av förmögenheten, det vill säga lika mycket som de tillfrågade ansåg var rimligt att de 20 procent rikaste skulle äga. Sedan 1980-talet har klyftorna växt och de mest rikas andel har ökat kraftigt: den rikaste procenten har sedan dess tredubblat sin andel av förmögenheten. Detta beskrivs utförligt i den här videon på youtube:

People’s Policy Projekt* har också visat att förmögenhetsfördelning är lika ojämna oavsett vilken åldelsgrupp, utbildning eller vilka ras man tillhör:
Massive Wealth Inequality Exists In Every Demographic Group

En av dem i USA som kommenterar PPP´s rapport om de växande förmögenhetsklyftorna skriver ”att detta påminner om vad som hände i Ryssland och om den franska revolutionen. När majoriteten blir så fattig och inte har något längre att förlora kommer de att vara som en svärm av myror som kastar sig över draken och dödar den”.

Hans Hjälte

* People’s Policy Project stöds av över 1 700 små givare som bidrar med 5 till 15 US-dollar per månad. Denna finansieringskälla gör det möjligt för PPP att genomföra undersökningar av de ojämlika förhållanden i USA, utan att påveras av företag och makthavare.

You May Also Like