Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

ÖPPET BREV TILL SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

Charlotte Thege:

Till Sveriges riksdagsledamöter!

Den viktigaste mest unika propositionen någonsin har ni nu fått i er hand. Era omdömen och era röster kommer att avgöra om Sverige ska säga Ja eller Nej till  DCA-avtalet (Defence Cooperation Agreement) i juni.

Era svar är avgörande för vilket land vi medborgare kommer att leva i. En viktigare fråga för svensk politik och för svenska folket har aldrig tidigare kommit till riksdagens ledamöter att rösta om. Era svar kommer för många av oss bli avgörande om vi kan leva kvar i Sverige.

DCA-avtalet är inte jämförbart med Natomedlemskapet, som även det är ett mycket allvarligt hot mot freden och för Sveriges relation till omvärlden och till Ryssland. Liksom DCA-avtalet har det framtagits helt och hållet över huvudet på svenska folket. Mot grundlagen och mot allt vad demokrati står för.

USA/Nato och EU provocerade fram Rysslands militära operation den 24 februari 2022 genom att luras med fredsavtal och svikna löften att inte utöka Nato österut. Detta använder nu Sveriges politiker tillsammans med USA och de svenska medierna som skäl för att Sverige ska säga Ja till DCA-avtalet.

DCA-AVTALET ÄR INTE ETT FÖRSVARSAVTAL! Vilket tidigare svar från några av er ledamöter skrämmande nog visade att ni tror. Avtalet innebär att Sverige för första gången på 200 år blir Rysslands fiende. Sverige blir ett uppmarschområde för USAs krig mot Ryssland och en aktör för USAs krig mot dem i Arktis.

•Tänk noga på vad ett Ja till DCA-avtalet innebär för Sverige och för världsfreden.
•Tänk på att ett Ja innebär att Sveriges självständighet går förlorad.
•Tänk på att Sverige blir en medaktör till USAs krig om ni röstar Ja.
•Tänk på att risken för ett kärnvapenkrig ökar om ni röstar Ja till avtalet.
•Tänk på vad avtalet kommer att innebära för miljön om ni röstar Ja.

Sverige har sagt ja till kärnvapen på svensk mark. Enbart misstanken att Sverige har kärnvapen innebär ett hot mot Ryssland.

Vi är många enskilda och organisationer, som vädjar till er: RÖSTA NEJ TILL DCA-AVTALET!

Låt er egen röst påverka utgången. Låt inte partipiskorna bestämma över våra liv. Låt oss kunna leva kvar i vårt land.

Med hälsning 
Charlotte Thege 

You May Also Like