“Nu måste alla anständiga krafter kavla upp ärmarna!”

Deporteringarna av afghanska ungdomar måste omedelbart stoppas, anser Peter Widén

Sveriges regering och myndigheter framhärdar i sina påståenden att utvisning av afghanska ungdomar till Afghanistan ska fortsätta och att 4 afghanska provinser … Läs mer ““Nu måste alla anständiga krafter kavla upp ärmarna!””

Read more

LO, TCO och SACO rasar mot Svenskt Näringsliv

“De föreslagna förändringarna kräver lagändringar som tydligt gagnar arbetsgivarna”

Svenskt Näringsliv vill kapa kopplingen mellan facken och skyddsombuden. Det skulle enbart gagna arbetsgivarna och det kan vi inte acceptera. Det skriver företrädare … Läs mer “LO, TCO och SACO rasar mot Svenskt Näringsliv”

Read more