Bilar ställer sig i kö till matutdelning. Foto: motherjones.com

USA på väg mot hungerkatastrof

Allt fler människor i USA har inte längre råd att äta. Antalet människor som är beroende av välgörenhet för att överleva har växt explosionsartat under Corona-krisen.

Orsaken är att många arbetare som redan tidigare levde på marginalen, nu när de blivit arbetslösa och i hög utsträckning saknar arbetslöshetsförsäkring inte har råd att köpa mat.

I USA växer nu köerna till de organisationer som delar ut mat, till de miljontals hungriga amerikaner som behöver en måltid. Och bilder från fotografer runt om i landet visar det fruktansvärda antalet amerikaner som står i kö för att få matportioner.

I Anaheim, Kalifornien var bilar  uppradade i en nästan kilometerlång bilkö i båda riktningarna av Motorväg 57. Målet för alla bilisterna var Second Harvest Food Bank. Bilderna visar också på det US-amerikanska samhällets paradox – människorna sitter i fossilslukande fordon när de köar för att kunna få något att äta.

Folk väntar i sina bilar i Traders Village för att San Antonio Food Bank ska börja sin matdistribution.

Den radikala US-amerikanska tidningen Mother Jones skriver att det man nu ser är apokalyptiskt, som bilder från en katastroffilm. Matbankerna ställs nu inför oöverstigliga problem, för samtidigt som frivilliga bidrag har minskat kraftigt under Corona-krisen så har behovet av mathjälp ökat mer än någonsin. Dessutom använder sig organisationer som delar ut mat, till stor del av volontärer, som i hög utsträckning är pensionärer, alltså en högriskgrupp.

USA är på väg mot en hungerkatastrof. Det vi nu bevittnar är hur ett modernt samhälle är på väg att bryta samman. När människor saknar sociala skyddsnät leder det till ekonomiska kriser med ökande arbetslöshet – den är nu rekordstor och växer varje dag – vilket kan utlösa en social bomb som utmynnar i en våldsam omstörtning.

Jättelika matköer i USA.

H Foste Hjälte
Foton: motherjones.com

Vi behöver stöd från dig!

Vi vill kunna fortsätta och bygga ut vår oberoende och granskande journalistik. Vi tar inte in annonser eller har presstöd. Vårt arbete sker på ideell grund, men vi har kostnader för lokalhyra och teknisk utrustning. Därför behöver vi stöd från våra läsare… Läs mer

Swisha valfritt belopp till: 123-4673182

—eFOLKET:s redaktion

You May Also Like