Marinkåren övar. Fotot är inte taget vid stranden där fiskebyn Knäbäck en gång låg; utan någon annanstans, där det ansetts lämpligt att placera Pentagons och Wall Streets gendarmer. Fotograf:  Anonym. Military Material / pixabay.

Där min mormors födelseby låg övar nu USA:s marinkår

Min mormor, fiskardottern Emma Persson, föddes 1889 i byn Knäbäck på Österlen. Hon dog 1920 och efterlämnade två små döttrar, sjuåriga Hertha och femåriga Anna.

Knäbäck låg vid havet, alldeles intill det natursköna och av Ulf Lundell besjungna Haväng, med udden Stenshuvud strax i söder. 1956 raserades fiskebyn Knäbäck, trots lokala protester för att ge plats åt det som idag är Ravlunda skjutfält.

Just nu, och fram till och med den 1 september pågår på Ravlunda skjutfält, på den plats där min mormor föddes, en hastigt påkommen militärövning i vilken den US-amerikanska marinkåren deltar i samverkan med det svenska regementet P7. Detta meddelade igår SVT NYHETER, och läsaren kan ta del av texten och en två minuters video med intervjuer här.

Jag minns att jag kände sorg när jag som sjuåring tillsammans med släktingar besökte Knäbäck strax innan rivningen av byn skulle verkställas. Sorg känner jag nu igen inför vetskapen att USA:s marinkår, denna symbol för stormaktsimperialism, arrogant, ohämmad våldsutövning och aktiva ingripanden till försvar för förtryckande regimer över hela världen, övar där min mormor, årsbarn med SAP, det socialdemokratiska arbetarepartiet i Sverige. 1889 var partiet antimilitaristiskt och socialistiskt. Sådant är detta parti inte längre, och naturligtvis är partiets omvandling en viktig orsak till att den kapitalistiska världsmaktens gendarmer nu i augusti 2022 kan öva på Österlen.

Min mormor ligger begravd på kyrkogården i Åhus, i samma grav som min morfar Anton Persson. Han dog 1968 och det var samma år som USA kallade hem sin Stockholms-ambassadör med anledning av att dåvarande utbildningsministern Olof Palme riktat kritik mot USA:s terroristiska krigföring i Vietnam. I år har USA:s B-52:or tränat skarp bombfällning i Norrbotten.

Morfar föddes 1885 i Vitemölle (den äldre stavningen), en fiskeby granne med Kivik. Han var under hela sitt liv aktiv socialdemokrat, politiskt och fackligt, och var ett hängivet ombud för Folket i Bild och försäljare av de böcker, riktade till arbetarklassen, som FIB gav ut. Hans skolgång inskränkte sig till blott ett par år. Med långa avbrott för att valla gäss åt traktens storbönder. Och så var det till att tidigt hjälpa till med fisket. Tolv år gammal tog han sig ensam till Danmark och arbetade under en period som lantarbetare på storjordbruk. Sedan gick han på sjön, och 18 år gammal återvände han till Skåne, arbetade på fiskeskutor, flyttade till Åhus och bildade familj tillsammans med Emma. Hans arbetsplats blev så småningom ”Spritan”, där idag Absolut Vodka produceras. Det kan i det sammanhanget tilläggas att han livet ut var nykterist.

Det behöver nog inte sägas att det under alla år var Konsum och inget annat som gällde. Dit cyklade han varje dag, passerande privathandlarens butik.

Folkets Park, en annan skapelse av arbetarrörelsen i Åhus, var Anton väldigt glad och stolt över. Med rätta, naturligtvis.

Anton Perssons liv var strävsamt och hans fullständiga identifikation med arbetarrörelsen var för honom en självklarhet. En episod som nu dyker upp i mitt minne är hur han, något år innan han gick bort, gladde sig mycket då ett av hans barnbarn i sin studentuppsats skrivit om rasismen i USA och om anti-imperialisten och anti-militaristen Martin Luther Kings medborgarrättsrörelse.

Idag är socialdemokratiska politiker av det slag som vi förknippar med namn som Ernst Wigforss, och även Olof Palme, hopplöst sällsynta. Partiet domineras av visions- och kompasslösa karriärister som gladeligen säljer ut så väl sina gärningar som personer (om inte förr – som lobbyister och styrelseproffs – så efter tillbakaträdandet från den politiska scenen) till Sveriges rika och ekonomiskt härskande överklass. Och till NATO, Pentagon och det militärindustriella komplexet.

Ja, det finns många anledningar till att känna sorg idag. Men samtidigt vore det fruktansvärt om folk nu gav upp. Det får inte ske! På något sätt måste vi starta om. En socialdemokratisk freds- och miljövänster är vad vår tids enorma utmaningar kräver. Det som tidigare generationer kämpat för och hoppats på får inte bli till grus och aska.

Framåtblickande socialdemokrat, modell 1889.

You May Also Like