Frankrike släpper de beslagtagna skyddsmaskerna

I ett inlägg här i eFOLKET 3 april skrev jag om att Frankrike beslagtagit 4 miljoner skyddsmasker. Det var skyddsmasker som tillverkats i Kina på beställning av Mölnlycke AB, som Frankrike beslagtagit. Frankrike hänvisar till en ny regel man infört. Vid “krigstillstånd” han man rätt att beslagta/stjäla skyddsutrustning från andra länder som lastats av i Frankrike för vidare transport till andra EU-länder.

“Efter insatser från regeringen har Frankrike släppt exportrestriktioner på skyddsmasker från Mölnlycke AB. Det betyder att livsviktig utrustning för kampen mot coronaviruset nu kan distribueras till resten av EU”, säger utrikesminister Ann Linde i ett uttalande till TT.

Vilka insatser mot Frankrike som den svenska regeringen vidtagit framgår inte av meddelandet från TT.

Inte heller om Frankrikes självsvåldiga beslag av andra länders egendom kommer att få konsekvenser.

Beslaget av dessa skyddsmasker skedde i början av mars. I över en månad har alltså Frankrike försenat vidaretransporten av denna skyddsutrustning.

Vad denna försenade leverans av skyddsmasker fått för konsekvenser i kampen mot coronaviruset framgår inte av det kortfattade meddelandet från TT 5 april.

“Mycket viktigt att inre marknaden fungerar även i kristider”, skriver Ann Linde på Twitter efter att Frankrike nu släpp beslaget av skyddsmaskerna.

Men det är ju det den inre marknaden inte har gjort. Den har inte fungerat.

Frågan är om man nu bara kommer att lägga denna “incident” bakom sig och gå vidare som om inget har hänt?

“I nöden prövas vännerna” skrev jag i mitt förra inlägg.

Nu har det visat sig att Frankrike inte är någon vän att lita på i nöden.

Jag trodde att den beslagtagna lasten med ansiktsmasker, engångshandskar och annan viktig skyddsutrustning skulle få stora och svarta rubriker i media.

Vad jag sett har det bara blivit små notiser i några tidningar och ett mycket kort inslag i TV4 Nyheter. Jag kollade noga och såg inga nyheter från vare sig SVT1 eller SVT2.

Kanske det bara är en liten “incident” att ett EU-land lägger rabarber på andra EU-länders livsviktiga skyddsutrustning samtidigt som man säger att alla måste “hålla ihop”?

Rolf Waltersson

You May Also Like