Bilsakapare: DG-RA / Pixabay.

Propaganda i konkreta siffror – Var går gränsen för vad som i svenska medier får sägas om ukrainakriget?

Andi Olluri har undersökt den bild av Ukraina-krigets förlopp och bakgrund som förmedlats av svenska medier. Hans slutsats är att svenska medier slutit upp till 100 procent bakom den linje som är det svenska politiska etablissemangets. Denna linje innebär en militaristisk anslutning till det västliga stormaktsblocket i konflikten med dess stormaktsrival Ryssland. Den svenska staten har blivit en aktiv del i det pågående proxykriget, och svenska medier beter sig som den politiska maktens förlängda arm. Därmed presenteras för det svenska folket en förvrängd bild av konflikten. En bild som passar USA och NATO som hand i handske.

Andi Olluri tar inte på något sätt ställning för den auktoritärt borgerliga och kapitalistisk regimen i Ryssland. Det han vänder sig emot är att den politiska, ekonomiska och mediala makten i Sverige genom att förvanska verkligheten drivit in Sverige i ett krigiskt företag på det aggressiva västliga militära maktblockets sida. Och att det skapats ett klimat där seriös journalistik fått stryka på foten till den grad att situationen nu uppvisar skrämmande likheter med den vi vanligtvis förknippar med auktoritära samhällssystem.

Andi Olluri:

FÖRORD: Denna korta pilotstudie – som mig veterligen är den första systematiska studien av sitt slag över svensk media, propaganda och Ukrainakriget – är ett litet utdrag ur min kommande bok Organ för Självdisciplin: Tankekontroll i det fria Sverige och Väst. Den är svagt modifierad för att passa som fristående artikel. Ämnen som lyfts i boken, men inte nämns i denna artikel, har jag ersatt med fraser i stil med “som jag dokumenterat annanstans”.

Studien, som granskar varenda rikstidning och större regional tidning i Sverige sedan Ukrainakrigets tidigaste skeden, visar att svenska nyhetstidningar – oavsett politisk färg eller vare sig den är privat eller statlig – uppfyller en statlig propagandafunktion till nästan 100%, där alla statliga grundantaganden om kriget antas undantagslöst.

För att verkligen kunna uppskatta konformiteten efter den statliga “Partilinjen” i media, kan vi ta en titt på var gränserna går för vad som får uttryckas i allmän debatt; en pilotstudie bestående av en databasundersökning över hur pass ofta olika kritisk information om Ukrainakriget nämns i alla svenska nationella och de främsta regionala mediekanalerna, under perioden 15:e december 2021–15:e september 2023. Frågan vi undersöker är var gränsen för vad som får förekomma i allmän debatt går – vilket spektrum av åsikter som förekommer både i privata och statliga media.

Läs artikeln Svensk propaganda i konkreta siffror – Var går gränsen för vad som får sägas om ukrainakriget? PÅ eFOLKETs avdelning Symposium.

You May Also Like