Skärmklipp från Sida.

Sveriges bistånd till organisationer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet

Sedan 1998 har Sverige genom Sida gett bistånd till Turkiet på sammanlagt cirka 1,4 miljarder kronor.

Men det är inte bistånd till den turkiska staten. Biståndet har gått till 12 olika organisationer i Turkiet som arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter. Det handlar bland annat om juridiskt stöd till våldsutsatta kvinnor, stöd till personer som utsatts för tortyr och stöd till utsatta hbtqi-personer.

Några exempel:

  • Rehabilitering av tortyröverlevare (HRFT) 2020-2023
  • Andra Fasen av UNJP om eliminering av barn, tidigt & Tvångsäktenskap i Turkiet
  • Guardian Foundation, inkubator för oberoende media
  • Women for Women´s Rights 2018-2022
  • Föreningen i Kamp mot Sexuellt våld (CSMD)
  • ACEV: Förändrade maskulinitetsnormer genom involverat faderskap
  • Purple Roof Women´s Shelter Foundation

År 2022 uppgick Sidas bistånd för detta till 79,85 miljoner kronor. Sammanlagt under åren 1998-2023 har det blivit cirka 1,4 miljarder kronor.

Det började lite försiktigt 1998 med ett bistånd på 7,5 miljoner kronor. Sedan steg det år för år så att det 2006 var 24 miljoner kronor. 2013 var det 80,3 miljoner. 2021 var det 100,3 miljoner kronor.

Sedan minskade det till 79,9 miljoner 2022, för att stiga till 123 miljoner i år.

Kan lägga till att utöver dessa bistånd har Sverige lämnat 550 miljoner i bistånd till Turkiet och Syrien med anledning av jordbävningskatastrofen. Men det brukar höra till “god ton” att vid naturkatastrofer hjälper man till oavsett hur regeringarna ser ut i de drabbade länderna.

Det är naturligtvis viktigt och behjärtansvärt att stödja allt som främjar demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter.

Men ändå anmärkningsvärt att tillståndet i Turkiet är så uselt inom dessa områden att Sverige, och andra länder, måste gå in med stödverksamhet. Vissa av projekten son Sida arbetar med sker också i samarbete med andra hjälporganisationer. Så här beskriver Sida läget i Turkiet:

“Sidas reformarbete i Turkiet stödjer organisationer som står upp för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättsstatens principer. När förhandlingarna om Turkiets medlemskap i EU påbörjades 2005 fanns stora förhoppningar om en fortsatt demokratisk utveckling. I stället syns sedan flera år en negativ trend vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati”. (se lästips)

Visst är det konstigt. Turkiet är medlem i Nato. Nato säger att ett medlemsland måste vara “en europeiskt demokrati och rättsstat”.

Att Turkiet inte kan godkännas som medlem i EU beror bland annat på att landet brister i just demokrati och rättsstatens principer.

För att göra det ännu mera paradoxalt har den svenska regeringen lovat att prata för och “lobba” i EU för Turkiets EU-medlemskap för att på så sätt göra Erdoğan lite gladare så att han släpper in Sverige i Nato.

Om jag vore i Erdoğans kläder skulle jag tycka att det var lite pinsamt att andra länder tycker att demokratin och rättssäkerheten är så usel i Turkiet att man känner sig nödgad att ge en “hjälpande hand” för att lotsa Turkiet in på rätt spår.

Lästips:

  • Sidas arbete i TurkietSveriges biståndsmyndighet. (Här kan ni läsa hur Sida stödjer civilsamhällsorganisationer och multilaterala organisationer i Turkiet som arbetar för att stärka respekten för mänskliga rättigheter, demokratisk utveckling och ökad jämställdhet. Här finns även siffror om biståndet storlek och de olika projekten Sida arbetar med)

Rolf Waltersson

You May Also Like