Turkiet kluvet land efter folkomröstningen

Efter folkomröstningen om en ny grundlag framstår Turkiet som en kluven nation. Presidenten Recep Tayyip Erdogan, regeringen och Erdogans parti AKP vann omröstningen, men med oväntad knapp marginal – 51 procent mot 49. Det betyder att inte bara den kurdiska befolkningen, utan att också många turkar sagt nej till Erdogans projekt för att samla mer makt i presidentens händer.

Arbetet med att skriva en ny grundlag sattes omedelbart igång, efter det att valresultatet var klart. En fråga som inom kort kommer att stå på dagordningen är återinförandet av dödsstraffet.

Att nej-sidan fick så starkt stöd, och att majoritet i landets stora städer röstade nej, kommer säkert att innebära att Erdogan inte kan räkna med annat än att motståndet mot hans auktoritära nationalistiska projekt kommer att fortsätta, och att oppositionen kommer att kunna bli effektivt organiserad.

Flera bedömare anser att avgörande för oppositionen utsikter till framgång nu är om den turkiska arbetarklassen förmår att med kraft vända sig mot Erdogans nationalistiska angrepp på landets stora kurdiska befolningsgrupp.

You May Also Like