TTIP

Äganderätt heter rätten för dagen,
den vilda legymen är asocial.
Någon som stryker sig lojt över magen
har rätten till vattnen och all mineral.

Bråkar ni privatiserar vi lagen,
vår ordning och lag görer lyckan total.
Någon blott någon för rätten till hagen,
naturen Guds fria är snart illegal.

Skåden så rikemansaeropagen
som tillsluter tidernas handelsavtal.
Rovdjur och svin av de vildaste slagen
förgår sig i trance genom ärans portal.

PÅLSON

You May Also Like