Sjuk vård

Leve kapitalet
som försmår å skatta.
Mig och hospitalet
ger det fan å katta.

Halva personalen
hyrd för dubbla lönen.
Först i väntesalen
bad jag sista bönen.

Lade patienser
rullad in på fyran.
Dog av inhyrd cancer,
glömde pröjsa hyran.

PÅLSON

You May Also Like