Tillsammansdag i Årby

Den landsomfattande rörelsen Tillsammansskapet ordnade den 9 juli en aktivitetsdag, kallad ”Tilllsammansdagen”, i Årby, Eskilstuna. Arrangemanget i Eskilstuna ingick i den Tillsammansvecka, som anordnades av 17 medlemsgrupper inom förbundet.  Syftet var att agera motvikt mot Almedalsveckan på Gotland. Att Almedalsveckan behöver en motvikt, motiverar Tillsammansskapet med att Almedalen blivit ett PR-jippo, där etablissemanget samlas och hellre pratar med varandra än med folket.

Under Tillsammansdagen annordnades flera aktiviteter. Till exempel hoppborg för barnen, ansiktsmålning, loppis, tipspromenad, live-musik och ett seminarium som behandlade frågan om hur vi tillsammans kan utveckla demokratin.

På seminariet diskuterades frågan att alldeles för få engagerar sig och riktar för få kritiska frågor till de styrande politikerna. Faktumet att Årby är den stadsdel i Eskilstuna som har lägst röstdeltagande, nämndes. Följdfrågan på det var hur man kan aktivera och väcka det politiska intresset hos de boende i Årby. Vilket är en viktig sak att göra, om man ska motverka vårt allt mer splittrade samhälle, menade seminariedeltagarna. Deltagarna enades om att nyckeln till det hela stavas organisation.

När dagen nått sitt slut, uppskattade Nathalie Söderberg från Tillsammans för Eskilstuna att arrangemanget besökts av cirka 250 barn, och därtill ett stort antal vuxna. Något som de betraktar som ett gott resultat.

 

 

You May Also Like