Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

Rasande och hotfulla angrepp mot Internationella brottmålsdomstolen

Initiativet till åtal mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för krigsbrott och brott mot mänskligheten som chefsåklagaren vid den FN-anknutna Haag-baserade Internationella brottmålsdomstolen (ICC) Karim Khan tagit har lett till rasande reaktioner inte bara från Israel utan också från USA och några stater till, som Tjeckien, Ungern och Italien.

Redan den 24 april – då rykten förekom om att den brittiske ICC-åklagaren Karim Khan var i färd med att framställa en begäran om åtal mot Netanyahu – reagerade tolv republikanska USA-senatorer genom att sända ett hotfullt brev till ICC-åklagaren Khan.

Internationella brottmålsdomstolens byggnad i nederländska Haag.

När det häromdagen blev offentligt att Karim Khan ämnade inleda processen för att få ett åtal till stånd, utlöste det ursinniga reaktioner. USA:s president Joseph Biden beskrev Khans agerande som “skandalöst” och “outrageous” medan Tjeckiens premiärminister Petr Fiala  beskrev ICC-åklagarens initiativ som “frånstötande” och totalt “oacceptabelt”.

Det kan noteras att när Biden gjorde sitt arroganta, för att inte säga hotfulla, utfall valde han att inte ens nämna Karim Khans namn utan talade om “den här åklagaren”. Respektlösheten och tonläget innebar att Biden slöt upp bakom de tolv republikanska senatorerna som i sitt hotfulla brev till Karim Khan gjorde klart att han nu “blivit varnad”. Sanktioner mot honom, hans familj och hans medarbetare ska bli följden om han inte rättar sig efter supermaktens anvisning, meddelade de tolv US-amerikanska senatorerna.

Tongångarna från Republikanerna är nu förstås synnerligen aggressiva gentemot ICC. Och från det hållet får även Biden – trots det massiva vapenstödet till Israels krigföring och trots alla veton mot eldupphör – hård kritik för att denne och hans ministrar på senare tid riktat vissa anmärkningar mot Netanyahu. Anmärkningar som bottnat i att Biden-administrationen sett sig nödgad till diplomatisk balansgång.

Också inifrån det egna partiet och från delar av det egna partiets väljarbas kommer nu kritik, men av motsatt slag. Den utgår ifrån att det är upprörande att Biden talar om “skandal” när den huvudansvarige för 35 000 palestiniers död, hämningslös bombning av civila mål, massakrer och organisering av massvält ska få sin skuld till krigsbrott och brott mot mänskligheten prövad i en FN-anknuten internationell brottmålsdomstol.

En allmän bedömning i USA är nu att Biden definitivt stött bort oerhört många medborgare som i presidentvalet i november skulle kunna tänkas rösta på honom, för att avvärja en seger för Donald Trump. Det handlar främst om ungdomar, afro-amerikaner, latinos och USA-medborgare med rötter i Mellanöstern. Dessa förmodas nu att fullständigt desillusionerade och på moralisk grund antingen inte rösta alls, eller att lägga sina röster på “alternativa” kandidater. Trots att alla vet att ingen av dessa alternativa vänsterkandidater kommer att komma i närheten av någon av de två stora partiernas kandidater i fråga om röstetal.

Det ser alltså ut som att Donald Trump – i och med Bidens respektlöst aggressiva fördömande av ICC och kraftfulla stöttande av Netanyahu – tagit ett jättekliv i riktning mot Vita Huset.

I Europa har ICC och Kamir Khans initiativ fått stöd från flera regeringar. Bland dem Frankrike, och – efter viss vacklan – även Tyskland. Belgien var tidigt ute med att ge ICC stöd, liksom Slovenien. En rimlig bedömning är att majoriteten av Europas stater kommer att sluta upp bakom ICC, och ta avstånd från USA:s arroganta och aggressiva utspel.

Med viss vånda har Sveriges utrikesminister Tobias Billström slutit upp bakom ICC, och säger i en kommentar till SVT att “självfallet är det domstolen som avgör och Sverige upprätthåller alltid det multilaterala systemet, och det måste sägas mycket tydligt”.

Samtidigt har han lagt in en reservation, och menar att det kan “diskuteras” om det är lämpligt att aktualisera ett gripande av Netanyahu samtidigt med Hamas ledare Yahya Sinwar. Med det menar Billström något i stil med att Netanyahus brott, om han nu begått något, är betydligt lindrigare än Yahya Sinwars. Och att Sinwars brott står utom varje tvivel.

Karim Khans initiativ till åtal förmodas komma att inkludera, förutom Netanyahu och Sinwar, också Israels försvarsminister Yoav Gallant och de två Hamas-ledarna Ismail Haniyeh och Mohammed al-Masri. Anklagelserna mot Hamas-ledarna handlar förmodligen främst om händelserna 7 oktober och gisslantagandet.

Från Hamas har kommit protester som går ut på att det är absurt att Hamas-ledare av ICC pekas ut tillsammans med ledare för den förtryckande sidan, ockupationsmakten och kolonialstaten Israel.

You May Also Like