Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

Ukrainska flyktingar får folkbokföra sig men nekas studiestöd: en oförståelig orättvisa

Khrystyna Hevchuk
Ordförande RefugeeHope UA&SE:

Nu kan ukrainska flyktingar som har bott i Sverige i två år eller mer äntligen bli folkbokförda, omfattas av socialförsäkringsbalken, få personnummer, socialt stöd, alla medicinska tjänster, tillgång till elektroniska tjänster och så vidare. Med andra ord får de nu möjlighet att leva som alla andra invånare i Sverige. Äntligen kan ukrainska ungdomar få CSN och utbilda sig i Sverige. Åh, nej! Det kan de inte.

Drömmen för ukrainska flyktingar att få gymnasie- och högre utbildning har krossats – studiestöd kommer inte att ges till ukrainare enligt direktivet. Även om personen är folkbokförd och har tillgång till socialförsäkringsbalken.

CSNs position är svår att förstå. För bara några månader sedan stod det på deras webbplats att ukrainska flyktingar inte har rätt till studiestöd eftersom ”de anses inte folkbokföras i socialförsäkringsbalken”. Med hänvisning till lagförslaget som trädde i kraft den 1 november, stod det också på webbplatsen: ”CSN har i allmänna råd angett att vid bedömningen av om en person ska anses vara bosatt i Sverige bör bestämmelserna i 5 kap. 2–8 §§ socialförsäkringsbalken tillämpas (CSNFS 2001:1).”

När jag skrev ett överklagande angående denna text på webbplatsen fick jag följande svar:

Tidigare trodde vi på CSN att de skulle ha rätt till studiestöd om de bara fick folkbokföra sig och få personnummer. Men nu när de får detta har den rättsliga tillämpningen blivit att uppehållstillstånd med stöd av EU Massflyktsdirektiv inte i sig ska ge rätt till studiestöd, oavsett om man folkbokfört sig eller inte.”

Det verkar motsägelsefullt att flyktingar, skyddsbehövande, personer med synnerligen ömmande omständigheter och deras anhöriga har rätt till studiestöd, men ukrainska flyktingar enligt Massflyktsdirektivet inte har det.

Jag förstår att direktivet infördes för första gången och att ingen visste hur länge kriget skulle pågå eller hur man skulle agera i fall med ukrainare. Men nu har vi bott här i två och ett halvt år och ukrainska ungdomar vill utbilda sig. Utan studiestöd blir det mycket svårare, om inte omöjligt, för dem med begränsade ekonomiska resurser att studera.

Hur ska en 18-årig tjej hitta ett jobb som kan täcka kostnaderna för gymnasiestudier? Vilken framtid har dessa ungdomar om de inte får möjlighet till utbildning och självutveckling?

Att neka dem denna möjlighet är inte bara orättvist, det är också en förlust för Sverige. Vi behöver dessa unga människors talanger och drivkraft.

Det är dags att se bortom byråkratin och agerar rättvist och med medmänsklighet. Ge ukrainska flyktingar rätt till studiestöd och investera i deras, och Sveriges, framtid.

Khrystyna Hevchuk

Ordförande RefugeeHope UA&SE

You May Also Like