Bildskapare: kalhh / Pixabay.

DCA-avtalet: Sverige alltmer militärt direkt underordnat USA

* En utveckling av samarbetsavtalet Sverige-USA från 2016
* Avtalet ska upp till omröstning i riksdagen 18 juni

Artikeln har tidigare varit publicerad som ledare i nättidningen Internationalen.

Den 5 december 2023 undertecknade Sverige och USA ett bilateralt militärt samarbetsavtal, det så kallade DCA-avtalet, Defence Cooperation Agreement.  USA kommer enligt avtalet få obehindrad tillgång till 17 svenska militära anläggningar – en form av permanenta baser – där de ges rätten att lagra vapen, utrustning och ammunition. Avtalet ger också amerikanerna tillgång till vissa hamnar och flygplatser.

Utöver detta reglerar avtalet de amerikanska styrkornas rättsliga status på svensk mark och ger USA domrätt över eventuella brott som begås av de amerikanska soldaterna när de befinner sig i Sverige. Även om det finns skrivningar om möjligheten för Sverige att ta tillbaka domrätten så innebär avtalet i princip att amerikanska soldater kommer att ges åtalsimmunitet.

Till skillnad från motsvarande avtal i Norge, Finland och Danmark och så har Sveriges DCA avtal ingen skrivelse mot att placera kärnvapen i vårt land.

Regeringen framhåller gång på gång att det inte är aktuellt att placera kärnvapen i Sverige.  Försvarsminister Pål Jonson menar att ett förbehåll mot kärnvapen inte behöver skrivas in i avtalet då “den svenska positionen är mycket välkänd utav USA och vi har inga förväntningar från amerikansk sida och det finns heller inga behov från svensk sida beträffande detta”.

Regeringen vill alltså inte låsa fast sig i skrivningar kring kärnvapen då det inte är aktuellt just nu, trots att våra nordiska grannländer gjort en helt annan bedömning. I praktiken öppnar avtalet för både permanenta amerikanska baser och kärnvapen på svensk mark och att som regeringen önskar smyga igenom denna grundläggande förändring av vår säkerhetspolitik och suveränitet utan en öppen offentlig debatt är djupt odemokratiskt.

I SVTs partiledardebatt 5 maj försvarade regeringens Ebba Busch (KD) apropå DCA avtalet NATO:s kärnvapenhot som en garant för vårt skydd mot Ryssland och det blev pinsamt uppenbart att frågan om kärnvapen på svensk mark medvetet saknas av en viss anledning.

DCA-avtalet kan ses som en utveckling av det militära samarbetsavtal som Sverige och USA undertecknade redan 2016 med fem bärande element:

Interoperabilitet – vilket innebär att de två ländernas stridskrafter ska kunna fungera bättre tillsammans.

Övning och utbildning – den svenska militära förmågan ska utvecklas genom ett allt tätare samarbete inom dessa områden.

Militärmateriel – det är sedan länge ett viktigt samarbetsområde med USA, exempelvis är innehållet i JAS-Gripenplanen till hela 50 procent amerikanskt.

Forskning – det handlar framför allt om att Totalförsvarets forskningsinstitut är inbegripet i en rad projekt tillsammans med sin amerikanska motpart.

Internationella operationer – här var exempelvis Sverige en viktig medspelare till USA i såväl Afghanistankriget som bombningarna av Libyen.

DCA-avtalet förstärker Sveriges underordning till USA, vår tids globala militära hegemon, ytterligare. Det är självklart anmärkningsvärt att Sverige blivit en så nära allierad till den kraft som efter 1945 varit absolut flitigast med att invadera andra länder och kränka allt vad folkrätt heter. Epoken Olof Palme känns idag oändligt långt borta.

Onsdagen 8 maj lade regeringen propositionen kring DCA-avtalet på riksdagens bord. Den 18 juni är det tänkt att kammaren ska rösta om förslaget. Avtalet kräver för att det ska gå igenom två tredjedels majoritet. Det beräknas av regeringen sedan att kunna träda i kraft i slutet av 2024.

Av riksdagspartierna har samtliga – förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet – deklarerat att de stöder avtalet. Miljöpartiet har dock ännu inte tydligt aviserat hur partiet kommer förhålla sig. Det är endast Vänsterpartiet som deklarerat att man kommer trycka på nej-knappen, men bedrövligt nog har man än så länge knappast alls opinionsbildat kring frågan

Tiden är knapp, men alla vi som vill se Sverige alliansfritt bör i dagsläget prioritera att engagera oss i den kampanj för en folkomröstning om DCA-avtalet som initierats av bland andra Svenska Freds.

Läs också:

V-ledningens militaristiska vägval måste avvisas! – eFOLKET, ledare, 28 april 2024.

You May Also Like