Sveriges tydliga ställningstagande i kärnvapenfrågan

Sveriges fega ställningstagande i kärnvapenfrågan.

Sverige är ett av de länder som var med att utarbeta FN:s konvention om kärnvapenförbud. En konvention som bygger vidare på ickespridningsavtalet NPT som syftar till global kärnvapennedrustning.

Konventionen är det första bindande internationella avtalet med målet att helt förbjuda kärnvapen.

Konventionen förbjuder bland annat utveckling, förvaring, transport, användning och hot om användning av kärnvapen.

Sverige var från början drivande för att få till stånd en konvention som förbjuder kärnvapen. Därför var det många som tog för givet att Sverige också skulle underteckna detta avtal.

Men under resans gång har det hänt saker. Nu har Sveriges regering, genom utrikesminister Margot Wallström, klargjort att Sverige inte kommer att skriva under FN-konventionen om förbud mot kärnvapen.

Som ursäkt och och svepskäl att inte underteckna anges att det finns vissa “otydliga formuleringar” i avtalstexten.

Däremot säger utrikesministern att “Sverige kommer att delta som observatör för att bevaka och bidra till konventionens utveckling”.

De borgerliga partierna har hela tiden varit motståndare till att Sverige ska skriva under avtalet. I den vulgära debatten påstås att man “går Putins ärenden” om man undertecknar.

Liberalernas ledamot i försvarsutskottet, Allan Widman, är lättad efter regeringens besked. Enligt Widman “hade Sveriges samarbeten med andra länder omöjliggjorts eller försvårats om man skrivit under FN-konventionen om förbud mot kärnvapen”.

I klartext betyder det att Sveriges militära intima samarbete med USA och de övriga Nato-länderna skulle försvåras om Sverige tar tydlig ställning mot kärnvapen.

USA:s försvarsminister har till och med hotat att om Sverige undertecknar avtalet kommer Nato-samarbetet att försvåras, samtidigt som man kan glömma det där med svenskt Nato-medlemskap.

I detta ligger också att framtida vapenaffärer mellan Sverige och USA och mellan Sverige och övriga Nato-länder riskeras.

Det är vad det handlar om. Om Sverige undertecknar FN-konventionen mot kärnvapen får Sverige inte vara med att leka krig tillsammans med USA och övriga Nato-länder.

Om Sverige undertecknar FN-konventionen mot kärnvapen hotas också framtida vapenhandel och vapensammarbete med USA och de övriga Nato-länderna.

Men det säger naturligtvis inte de borgerliga partierna, med “mittenextremisterna” liberalerna i spetsen som är den kanske ivrigaste motståndaren mot kärnvapenavtalet.

Det säger inte heller utrikesminister Wallström när hon bedriver “feministisk utrikespolitik”. Hon skyller på några “otydliga formuleringar”, utan att klargöra vilka dessa “otydliga formuleringar” handlar om.

Krigsminister Peter Hultqvist sitter och myser. Nu kan han fortsätta att utveckla samarbetet med USA och Nato utan några antikärnvapenavtal som kastar grus i samarbetsmaskineriet.

Rolf Waltersson

You May Also Like