Bildskapare: Hans Harbig / pixabay

Svenska staten levererar till Erdoğans tortyrkammare

Så har då den svenska regeringen påbörjat sina leveranser av kurdiska oppositionella till Turkiets tortyrkammare och fängelsehålor. En kurdisk man, boende i Västsverige, fängslades för en vecka sedan och skickades idag (lördagen 3/12) till Ankara, där Erdogans poliser mötte upp på flygplatsen.

Mannen dömdes för ett antal år sedan för “samröre” med den kurdiska befrielserörelsen PKK till sex års fängelse. Han lyckades rymma och tog sej till Sverige 2015. Han har sökt svenskt medborgarskap med nekats.

Märk väl: han dömdes, enligt Sveriges radio, inte för några väpnade dåd utan enbart för att ha tillhört organisationen.

Turkiet har “terrorklassat” PKK. Terrorklassning är en underlig företeelse. Det handlar inte sällan om att stater som ligger i konflikt med oppositionella helt enkelt fäster benämningen “terroristisk” på en organisation. Därmed tar sig dessa stater rätten att behandla denna del av oppositionen hur som helst. Så gör Putin, så gör USA, så gör Kina och så gör Erdogans Turkiet.

I Turkiet sitter sedan 2016 Selahattin Demirtaş ledaren för det kurdiska socialdemokratiska partiet HDP fängslad för samröre med terrorister. HDP är systerparti till både Vänsterpartiet och socialdemokraterna i Sverige.

När det gäller konflikten mellan den turkiska regimen och de kurdiska organisationerna måste man börja med att definiera konfliktens karaktär. Och då kommer alla seriösa bedömare fram till att det är den turkiska regimen som förnekar den kurdiska befolkningen demokratiska, nationella och språkliga rättigheter. PKK eftersträvar inte ens avskiljning, man vill ha självstyre inom Turkiets gränser.

Det är regimen som har stått för den absolut överväldigande delen av våldet i denna långa konflikt. Vi på e-FOLKET kommer i framtida artiklar att gå närmare in på hur den terror som den turkiska regimen utövat sett ut. Vi lovar: Den som betraktar konflikten objektivt och förutsättningslöst kan bara komma fram till att det är regimen, inte PKK, som måste betraktas som terroristisk.

Det är denna terroristiska regim som den svenska regeringen nu kryper för. Med i bilden finns också SÄPO:s mångåriga och välutvecklade samarbete med den turkiska säkerhetstjänsten MIT. En säkerhetstjänst som under åren ägnat sig åt terroristisk praktik och systematisk tortyr, i samarbete med den hemlig NATO- och CIA-stödda så kallade Kontragerillan och den fascistiska terrororganisationen Grå vargarna.

Alla ministrar i den av Kristersson ledda och av Åkesson styrda regeringen är ansvariga för det som nu sker. Man tillåter att den svenska staten levererar människor för att blidka sultanen i Ankara, och därmed få hans klartecken till att få tillhöra den USA-ledda krigsmaskinen NATO – tillsammans med terrorregimen i Ankara. Det handlar om ett totalt moraliskt förfall.

Och Magdalena Anderssons socialdemokratiska ledning är tveklöst medskyldig till det som nu sker. (S)-ledningen är själv för NATO-anslutning och terrorstämpling av PKK. Det var Andersson och hennes ministrar som slöt den första uppgörelsen med Erdoğan, en uppgörelse som innehöll löften om återupptagen vapenexport, ytterligare fördjupning av samarbetet mellan svenska SÄPO och turkiska MIT och skärpta “åtgärder” mot i Sverige boende kurder och turkar som Erdoğan-regimen stämplar som “terrorister”. (S)-ledningen har också sedan NATO-processen inleddes var inte helt tysta om sitt systerpartis ledare Selahattin Demirtaş och andra fängslade HDP-medlemmar. Den socialdemokratiska ledningen har inte ens ens framfört krav på att vapenexporten till Turkiet måste upphöra. Trots Turkiets pågående terrorbombningar i Rojava (det kurdiska självstyret i norra delen av Syrien) och de av den turkiska regimen utbasunerade planerna på markinvasion!

Alla anständiga, demokratiska och internationalistiska krafter måste nu förenas i försvar av folkrätten och fördömanden av den turkiska regimens invasions- och annekteringsplaner. Liksom mot SÄPO:s trakasserier och den svenska statens utlämning av gentemot den turkiska förtryckarstaten oppositionella.

You May Also Like