Östra Medelhavet. Turkiskt militärfartyg eskorterar turkiskt fartyg som letar gasfyndigheter.

Hur står det till med Nato och förhållandet till demokratin

Det talas om Nato som demokratins försvarare. Att Nato är den goda kraften som står upp mot all världens ondska.

Vad krävs för att bli medlem i Nato? Så här skriver FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) i; “Så fungerar Nato”:

“För att en stat ska kunna bli medlem i Nato krävs att det är en europeisk demokrati och rättsstat där militären står under demokratisk kontroll; att man delar Natos mål och värderingar, samt att man gör vad man kan för sitt eget försvar och bidrar till att stärka säkerheten i Europa”.

Det låter ju fint – man måste vara en “europeisk demokratisk rättsstat där militären står under demokratisk kontroll”.

Hur såg det ut när Nato bildades 1949 och vilka länder var med från början?

VAR PORTUGAL EN DEMOKRATI 1949 NÄR MAN BLEV MEDLEM I NATO?

Det var 12 länder som bildade Nato 1949. Ett av dem var Portugal. Hur såg det ut i Portugal då – var det en “demokrati och rättsstat där militären står under demokratisk kontroll”.

Ni som kan er historia vet att Portugal var en fascistisk militärdiktatur 1949. Redan 1926 tog Salazar makten genom en militärkupp som sedan blev den militärdiktatur som varade fram till den oblodiga “Nejlikerevolutionen” 1974 då landet blev demokratiskt.

Hur kunde det gå till att Portugal fick vara med i Nato samtidigt som landet var en militärdiktatur där “den demokratiska kontrollen över militären” helt lyste med sin frånvaro.

Är de tjusiga orden om kraven för Nato-medlemskap bara tomma ord?

Grekland blev medlem 1952. Genom en militärkupp var Grekland militärdiktatur 1967-1974. Resulterade det i några “demokratiproblem” från Nato:s sida?

Samma med Turkiet som också blev medlem 1952. Turkiet är väl inte “guds bästa barn” när det gäller demokrati.

Turkiet som är “världens största fängelse för journalister”, enligt Anders Lindberg. Aftonbladet ledare 22 maj 2022

Dessutom pågår ett “lågintensivt” krig mellan de båda Natoländerna Grekland och Turkiet som tvistar om vem som har rätten till gas- och oljefyndigheter i östra Medelhavet. En tvist som gått så långt att deras prospekteringsfartyg måste ha eskort av militärfartyg när de letar gas i Medelhavet.

Den här konflikten mellan Turkiet och Grekland späs på genom att även Israel gör anspråk på gas- och oljetillgångarna i Medelhavet.

Vi har också “Cypernkrisen” som lett till att Cypern är delat i en Grekcypriotisk – och en Turkcypriotisk del som ett resultat av en Turkisk invasion 1974. En invasion som enligt Turkiet var ett svar på att den grekiska militärjuntan backade upp en statskupp på Cypern samma år.

Det finns fortfarande inget fredsfördrag och FN har fortfarande, efter 48 år, fredsbevarande styrkor på Cypern som ska förhindra att krig bryter ut igen.

England har fortfarande två militärbaser på Cypern som en “minne” från tiden då Cypern var brittisk koloni.

Cypern är något av en “krutdurk” där vad som helst kan hända. Även det minst anade.

Sedan kan man lägga till att många av Nato-länderna bedrev blodiga krig runtom i världen för att “försvara” de kolonier som ville göra sig fria från det koloniala förtrycket.

Frankrike gjorde allt man kunde för att med militärmakt förhindra Algeriets självständigt, bara för att ta ett exempel ur högen.

Men det ingår väl som en naturlig rättighet i den “västerländska demokratin” att hålla sig med kolonier runtom i världen för att suga ut dem på olja, mineraler och andra naturtillgångar

För att inte tala om USA. Frankrike blev medlem i Nato samtidigt som man bedrev sitt blodiga kolonialkrig i Indokina. När Frankrike förlorade var det USA som tog över “imperierollen” i det blodiga Vietnamkriget.

Sedan har vi alla militärdiktaturer som, direkt eller indirekt, backats upp av Natolandet USA. Dominikanska republiken 1962, Grenada 1983, Chile 1973, för att nämna några ur högen där USA och CIA fixat militärkupper och avsatt och avrättat demokratiskt valda presidenter.

Just nu är det Turkiet och Erdoğan som förvarnar ett nytt turkiskt militärt anfall in i norra Syrien.

Som Nato-medlem är man en “europeisk demokratisk rättsstat där militären står under demokratisk kontroll”.

Tolkningen av detta tycks vara väldig fri, ungefär som när fan läser bibeln bibeln.

Rolf Waltersson

You May Also Like